Utstillingsåpning ROM for ROM

Dersom Grunnloven hadde blitt laget i dag, hadde kanskje §2 blitt noe slikt som: «Romfolk har ikke adgang til riket»?    

Lørdag 7. juni åpnet kunstutstillingen «ROM for ROM» på Nordberg fort og Galleri Lista fyr. Utstillingen ble åpnet med foredrag av Fader Christoforos fra Kristiansand. Han kjenner mange romfolk, og har jobbet mye med temaet.

Dette kunstprosjektet begynte ved at vi gav 10 romfolk med hvert sitt digitale kamera. Oppdraget var å fotografere både sin hverdag i Norge, reisen gjennom Europa og gjerne fra sitt hjemsted. I tillegg har vi fått tak i en del svart-hvitt kunstfoto fra en fotograf i Romania som har fotografert romfolks hverdagsliv i Romania.

Christoforos´ hovedbudskap var at alle mennesker er like mye verdt -og at vi må kjempe mot fordommer ogse menneskene bak alle våre forutinntatte holdninger.

I tillegg viser vi vandreutstillingen «Latjo  Drom» fra Glomdalsmuseet. Utstillingen viser romfolk og tateres historie og kultur.

Utstillingen vil stå i juni 2014.

13.-28.okt.-04 002