BRUDD

En egen institusjonsmoral for Vest-Agder-museet

En institusjonsmoral sier noe om verdiene som museets ansatte og museet som institusjon legger til grunn for alt arbeid. Dokumentet er like viktig for intern bruk som for ekstern bruk: Det skal styre måten museets ansatte jobber på, samtidig som omverden skal få informasjon om hva som kan forventes av museet som viktig faginstans og samfunnsaktør. «Åpenhet» i alle ledd er her et sentralt begrep.

Les mer…

BRUDD ved Vest-Agder-museet

I museumssammenheng refererer BRUDD-begrepet til arbeidet med tema som anses å være følsomme, tabubelagte eller kontroversielle. Slike tema kan være relatert til for eks. lukkete institusjoner, krig eller alle former av overgrep eller misbruk.

Les mer…

Disputas: Profesjonsetikk for museumsansatte

Leder av fagseksjonen i Vest-Agder-museet, Kathrin Pabst, disputerer med avhandlingen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» onsdag 17. desember på Universitetet i Agder.

Les mer…

BRUDD-utstillingen til Farsund

Fotoutstillingen «BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet» har kommet til sitt siste stoppested i Vest-Agder. Nå står den sentralt på Torvet i Farsund. Der skal den stå til 7. desember.

Les mer…

BRUDD 2014 til Flekkefjord

Fotoutstillingen «BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet» fortsetter sin vandring i Vest-Agder. Den har nå kommet til Flekkefjord, der den står i Sundeparken fram til 9. november.

Les mer…