Vest-Agder-museets etiske plattform

Her stadfestes Vest-Agder-museets etiske plattform og verdiene som legges til grunn for alt faglig arbeid ved institusjonen, internt og i samspill med omgivelsene.

I dagens komplekse samfunn øker samfunnets behov for å kunne danne seg et eget bilde av hvordan arbeidet ved sentrale institusjoner foregår og hvordan referanserammen man får presentert på et museum er bygget opp. Dette er spesielt viktig når museet ønsker å ta sin samfunnsrolle på alvor og delta aktivt i samfunnsaktuelle debatter.

Vi har derfor utarbeidet en etisk plattform – en institusjonsmoral – som stadfester verdiene som ligger til grunn for alt faglig arbeid. Den bygger på ICOMs museumsetiske regelverk og relevante politiske og interne dokumenter.

 

Vest-Agder-museet bidrar aktivt til en positiv samfunnsutvikling

 • ved å være i dialog med våre omgivelser og å møte medmennesker på en respektfull, inkluderende og lyttende måte.
 • ved å løfte frem mennesker og grupper som blir oversett eller utsatt for urett.
 • ved å bruke vår kunnskap og faglig integritet til å løse moralske utfordringer gjennom en reflektert og balansert tilnærming.

 

Dette innebærer at 

 • Vi møter besøkende og kolleger med respekt, åpenhet og ærlighet.
 • Vi bruker samarbeids- og formidlingsstrategier som bidrar til personlig utvikling og samfunnsengasjement.
 • Vi gir ny innsikt om livet i regionen i fortid og nåtid til flest mulig mennesker.
 • Vi setter samfunnsaktuelle tema i et historisk perspektiv for å vise til forbindelsen mellom fortid, nåtid og fremtid.
 • Vi lar forskjellige stemmer og synspunkter kommer frem i forskning, formidling, samlingsforvaltning og bygningsvern..
 • Vi formidler alle våre arbeidsområder på en lærerik måte som skaper kritisk refleksjon, uavhengig av tema.
 • Vi bruker vår makt som kunnskapsdannende institusjon med omhu.
 • Vi er åpen om arbeidsprosesser, referanserammer og kunnskapshull. Vi innhenter ekstern kompetanse ved behov.
 • Vi jobber kontinuerlig med en intern forankring og konkretisering av vår etiske plattform og arbeidsmåter knyttet til den.

 

Vest Agder museets etiske plattform kan lastes ned, fås i posten eller via e-post. For spørsmål kontakt Kathrin Pabst, tel. 93246157.