Planer

Gammel nøkkel i lås fra Mandal. Foto: Anita Nilsen

Forskningsplan for Vest-Agder-museet

Forskningsplanen bygger på tidligere forskningsplan for VAM og museets strategiske plan. Den legger til grunn at forskning er en viktig del av museal virksomhet og institusjonens samfunnsoppdrag.

Les mer…

Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet

I disse dager inviteres arkitekter i inn- og utland til å få formgi Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg på Odderøya. Det er en såkalt begrenset plan- og designkonkurranse om nytt bygg, og interesserte arkitekter har frist til 20. januar til å melde seg på.

Les mer…