Støtte til ny utstilling Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

Tingvatn formidlingsbygg.

Hægebostad kommune har vedtatt i budsjett for 2023 tilskudd til ny utstilling på Tingvatn fornminnepark.

I kommunestyret 15. desember vedtok Hægebostad kommune å bevilge kr. 300 000 til realiseringen av utstillingen. Dette ble vedtatt i budsjett for 2023 med stor flertall i kommunestyret 15. desember 2022. Dette er et viktig bidrag som vil gjøre det enklere å også kunne få midler fra Agder fylkeskommune og private bidragsytere. Museet setter også selv av egne midler til utstillingen.

Vi ønsker å rette takk til kommunes politikkere som støtter denne viktige saken, og som gir mulighet for museet å utvikle den faglige virksomheten i Hægebostad som fremmer folkevandringstiden i Lister region.

Kulturarv er viktig og Hægebostad har en sentral posisjon i dette som følge av de viktige funnene på Snartemo og tingstedet på Tingvatn.

Om utstillingen på Tingvatn

Utstillingen skal gi en introduksjon til folkevandringstid som periode, kulturminner og funn fra regionen, men også peke fremover: Hvilken arv har vi tatt med oss fra folkevandringstid frem til dagens samfunn?

Målet med utstillingen er bla.:

  • Gi de besøkende en spennende og lærerik opplevelse – hva var egentlig folkevandringstid på Agder?
  • Å stille ut arkeologiske funn fra Lister-området
  • Fortelle om paralleller med dagens situasjon: Krig og konflikt, migrasjon og flukt, klima og miljøutfordringer.

Vi mener at utstillingen vil bidra til økt besøk på Tingvatn, både blant folk fra regionen og tilreisende. Dette vil også gi gevinster for næringslivet i kommunen i form av salg av overnatting, mat og besøk ved andre attraksjoner osv.

Utstillingen vil kombinere unike gjenstander, kopier av funn som publikum kan berøre, foto, film og digitale løsninger. Vi fremmer håndverkeren, den som skapte og utførte det vi finner i dag.

Utstillingen underbygger den regionale satsingen i regionplanene AGDER2030 og LISTER2030. Det er et mål i planene at regionen skal ta posisjon som folkevandringsregionen med bakgrunn i den særskilte rike kulturarven fra folkevandringstiden (375-550 evt.)

Natur på Tingvatn. Utstillingen viser ikke bare gjenstander, men forteller om menneskene bak dem. Hvordan menneske klarte å overleve i krevende omgivelser, og hvordan naturen ga et sentralt ressursgrunnlag for den tidens samfunn.

Les mer om Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

Publikumstilbud på Tingvatn fornminnepark