Publikumstilbud på Tingvatn fornminnepark

Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune er et av de mest fascinerende fornminneområdene i Vest-Agder. Det er særlig jernalder, spesielt  folkevandringstiden, som preger området. Tingvatn regnes som Norges best bevarte tingsted med graver og steinsettinger.

Formidling til skoler, foreninger og andre besøkende, arbeid med historisk håndverk i tekstil og andre materialer, utstillinger og det årlige Vikingtinget er noe av det som skjer i løpet av året. Tingvatn fornminnepark og besøkssenter skal framstå som en åpen møteplass – et sted der kulturhistorien på Tingvatn spesielt, og i Hægebostad og indre Agder generelt, blir formidlet.

Rekonstruksjon av Snartemo V Båndet. Vevet av Randi Stoltz. Garnet er farget av Elisabeth Vetland. Foto Katja Regevik.
Arrangementsoversikt 2019 for Tingvatn fornminnepark:

Tingvatn fornminnepark arrangerer historiekvelder og hygge på fredagskvelder. Det blir foredrag, fortellinger, og vi deler vi øyeblikk fra livet. Her finner du en oversikt:

22/3 Fra lite ble det et hus – byggetradisjoner i Agder

26/4 Når den fremmende kom til bygda
Denne kvelden fokuserer vi på nålebinding. Nålebinderen Benjamin Lien fra Rogaland kommer på besøk. Benjamin er en ung håndverker, en kulturbærer som bærer gamle tradisjoner videre.
Har du nålebunnede tåhytter, vanter eller kanskje en melkesil, ta dem med. Nålebinding er en av håndverkstradisjonene Vest-Agder-museet fokuserer på. Museet har gitt ut boka «Med en nål» i 2017.

24/5 Vikingting – Om mytene som omgir oss
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder kan nok en gang ønske velkommen til foredragskveld ved Vikingting på Tingvatn Fornminnepark. Tradisjonen tro har vi i år igjen et helaftens program som er åpent og gratis for publikum.
18:00 Et hakekors er mer enn som så. Mikkel Bjørset Tin. Professor i folkekunst (NO)
19:00 Arkeologi, sagn og fortellinger. Atle Omland. Arkeolog (NO)
Pause og benstrekk
20:15 Underjordsfolk og andre makter i folketradisjonen. Frans-Arne Hedlund Stylegar. Arkeolog (NO)
21:15 Myter – Arkeologi – Politik, Instrumentalisering av arkeologi i politik. Dr. Martin Gollwitzer. (SE)
Innleggene er på 45 minutter med spørsmål og benstrekk i mellom.

Les mer om tekstilseminaret 25. mai her.
Les mer om kurs i oppstadvev 22.-24. mai her. 

16/6 Den store museumsdagen: Kloke hender – håndverk som skaper
Felles arrangement for alle museene i Vest-Agder-museet

2/6 Mat måtte både de store og små ha

26/7 Håndverkeren som historieforteller

23/8 Krig på godt og vondt

27/9 Ull og Kjærlighet

25/10 Om antrekk og seksualitet

22/11 Jula kom aldri uten forberedelser

27/1 Året som gikk og det nye som kommer

Din handlekurv