Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg

Illustrasjon Trollvegg arkitektstudio AS

Torsdag 1.12 vedtok representantskapet i Vest-Agder-museet at det i løpet av kort tid skal utlyses en plan- og arkitektkonkurranse om nytt formidlingsbygg på Odderøya.

Formidlingsbygget skal plasseres i henhold til gjeldene reguleringsplan i Nodeviga og i tilknytning til Odderøya museumshavn. Målet med konkurransen er at det skal formgis og planlegges et moderne og funksjonelt museumsbygg for Vest-Agder-museet og Kristiansand.

Det har de siste ti-årene vært en rekke politiske vedtak både i Kristiansand bystyre og i Vest-Agder fylkesting i forhold til museumsetablering på Odderøya. Etablering av museumshavn var del av første fase, nå er det tid for neste fase der Vest-Agder-museet skal få et sårt tiltrengt formidlingsbygg.

Målet med konkurransen er å få et bygg der museet endelig kan vise utstillinger hvor en større del av museets gjenstandssamling gjøres tilgjengelig for publikum, både gjenstander relatert til områdets maritime historie, og til Kristiansand bys og omlandets historie. For museet blir det også viktig å få utstillingsarealer som kan vise større nasjonale vandreutstillinger, noe som Vest-Agder-museet tidligere ikke har kunne ta imot for å vise i denne delen av Vest-Agder.

I bygget skal det være konserveringsverksted, verksted for produksjon av utstilling og formidlings- og publikumsarealer i tillegg til 1800m2utstillingsarealer. Nærheten til sjøen og til kvadraturen vil gjøre dette til et attraktivt besøksmål både for byens og omlandets innbyggere og for tilreisende fra inn- og utland.

Konkurransen vil bli lyst ut i løpet av kort tid. For mer informasjon, ta kontakt med museets direktør John Olsen.

Illustrasjonsskisser Trollvegg Arkitektstudio AS