Forskningsplan for Vest-Agder-museet

Gammel nøkkel i lås fra Mandal. Foto: Anita Nilsen

Forskningsplanen bygger på tidligere forskningsplan for VAM og museets strategiske plan. Den legger til grunn at forskning er en viktig del av museal virksomhet og institusjonens samfunnsoppdrag.

Vest-Agder-museets strategiske plan 2020–2022/23 viderefører visjonen «Sammen skal vi flytte grenser» og slagordet «Vi forteller din historie». Den stadfester verdiene våre – ekte og kreative – og institusjonens overordnete mål: Å være en aktuell, relevant, nyskapende og oppdatert samfunnsaktør; en sterk faginstitusjon innen forskning, forvaltning og formidling som gi publikum opplevelser og ny innsikt.

Forskningsplanen gjelder for en periode på fem år, 2019–2023, og vil deretter kunne justeres i tråd med ny strategisk plan. Planen ble i januar 2024 forlenget til å gjelde t.o.m 2026.

 

Vest-Agder-museets forskningsplan-2019- 2023 (Forlenget t.o.m 2026)