Formidlingsplan

Vest-Agder-museets formidlingsplan angir hovedretningslinjene for formidlingsarbeidet i museet.

Planen inneholder Vest-Agder-museets overordnete mål og strategier for formidling. Den beskriver ikke tiltak på den enkelte avdeling, enkeltprosjekter eller kvalitetskriterier for presentasjon av bygninger, utearealer, skilting, renhold etc. Kvalitetskriteriene er nedfelt i museets «Håndbok for sesongansatte», som deles ut til ansatte og sesongarbeidere.

Målene konkretiseres gjennom arbeidet i de ulike arbeidsgruppene på formidlingsfeltet og på den enkelte avdeling. Avdelingenes årsplaner for formidling skal systematisk relateres til målsettingene i den felles formidlingsplanen.

Planens varighet var opprinnelig tre år (2018-2021), men den har gjennomgått enkelte oppdateringer årlig og er forlenget ut 2024.

Last ned Vest-Agder-museets formidlingsplan her.