Formidlingsplan

Vest-Agder-museet har utarbeidet en formidlingsplan, som angir hovedretningslinjene for formidlingsarbeidet i museet. Planen ble vedtatt av museets styre i desember 2011.

Planen inneholder Vest-Agder-museets overordnete mål og strategier for formidling. Den beskriver ikke tiltak på den enkelte avdeling, enkeltprosjekter eller kvalitetskriterier for presentasjon av bygninger, utearealer, skilting, renhold etc. Kvalitetskriteriene er nedfelt i museets «Håndbok for sesongansatte», som deles ut til ansatte og sesongarbeidere.

Målene konkretiseres gjennom arbeidet i de ulike arbeidsgruppene på formidlingsfeltet og på den enkelte avdeling. Avdelingenes årsplaner for formidling skal systematisk relateres til målsettingene i den felles formidlingsplanen.

Formidlingsplanen skulle vært revidert høsten 2013, men på grunn av omorganiseringa museet har vært gjennom i 2013, er arbeidet utsatt.

Planen kan lastes ned her. 

Din handlekurv