Nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet

Illustrasjon Trollvegg arkitektstudio AS

I disse dager inviteres arkitekter i inn- og utland til å få formgi Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg på Odderøya. Det er en såkalt begrenset plan- og designkonkurranse om nytt bygg, og interesserte arkitekter har frist til 20. januar til å melde seg på.

Til nå skal en rekke arkitekter, både norske og utenlandske, ha sagt seg interessert, og museet ser med spenning fram til fristen utløper og resultatet er klart for hvor mange som kvalifiseres.

Deretter skal 3-5 av de kvalifiserte inviteres til å delta i konkurransen om nytt formidlingsbygg og blant disse skal det i løpet av våren kåres et vinnerforslag.

Norske arkitekters landsforbund har skrevet om saken på sine nettsider , og ute på Doffin (Database for offentlige innkjøp) ligger kunngjøringen om konkurransen og kriteriene for deltakelse

Illustrasjon: Trollvegg arkitektstudio AS.

Les mer om prosjektet:

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand