Velkommen til utstillingen «Bak fasaden»!

Foto Arve Lindvig.

En gjenstand og måten den blir brukt på avslører mye om våre verdier til enhver tid. Og de færreste ting har bare én side. Et museum presenterer aldri hele sannheten. Har du tenkt på det?

I utstillingen møter du syv gjenstander. Bli med bak fasaden og utforsk de kjente forsidene og de mer skjulte baksidene av en badstue og en ølbolle fra 1700-tallet, et unionsmerke fra 1844, det kjente kunstverket ”Haugianerne” fra 1865, et fjellbor fra 2. verdenskrig, en fargekomposisjon fra 1983 og en plastbåt fra etterkrigstiden. Nye forskningsresultater kommer frem i museets nyeste publikasjon med samme tittel, og gjenstandene kan du se i utstillingen som nå har åpnet på Kristiansand museum.

ARVE5531
Mens hovedbildet viser gjenstandenes «baksider» i noe mørkere farger, ser du her «forside»-tekstene. Foto: Arve Lindvig.

 

I en gammel årestue ved Kristiansand museum i Vest-Agder står en ølbolle fra 1700-tallet utstilt. Ølbollen brukes som et utgangspunkt for å se nærmere på hvordan alkohol, og spesielt øl, har vært en viktig del av mennesker liv på både godt og vondt. Den berusende drikken ble inntatt på mange arenaer og det var ikke alltid selve rusen som var målet. Det sosiale aspektet var vel så viktig. Bestemte normer og regler var styrende for hvordan man brukte alkohol, og overtredelser av disse ble sett på som et problem. Synet på og bruken av alkohol har endret seg over tid, men samtidig finnes det mange likehetstrekk i måten vi bruker alkohol på i dag.

ARVE5516
Ølbollen i utstillingen. Her med bakside-tekst. Foto: Arve Lindvig

 

Adolph Tidemands maleri Haugianerne er et hovedverk av en av Mandals mest kjente kunstnere. Maleriet har en rik og interessant tilblivelses- og eierhistorie og kan knyttes både til strid mellom kunstnerens svoger og aktive haugianere og en vanskelig tid, med sykdom hos kunstneren selv. Spesielt sistnevnte aspekt har blitt belyst på en helt ny måte her: For første gang har det blitt forsøkt å diagnostisere sykdommen, 150 år etter kunstnerens død, med støtte av leger.

ARVE5510
«Haugianernes» forside – bare den halve sannheten. Foto: Arve Lindvig

 

Plastbåter og regionens plastbåtindustri er et satsingsområde ved museet, men fokuset er som oftest rettet mot gleden over å bruke båtene på sjøen i sommer. Men støpingen av plastbåter leder over til helse- og miljøaspekter knyttet til produksjon og avhending av eldre plastbåter. I plastbåtindustriens tidlige fase ble kjemikalier brukt uten tanke på at de kunne være helseskadelige. Ofte fant produksjonen sted i lokaler med mangelfull ventilasjon. Bruk av masker under produksjon og gode ventilasjonsanlegg ble først vanlig på 1970-tallet. Mange arbeidere pådro seg løsemiddelskader. I tillegg står vi nå overfor større utfordringer knyttet til avhending av båter som ikke lenger er i bruk.

ARVE5527
Den største gjenstanden i utstillingen – en Selco fra 1963. Foto: Arve Lindvig

 

Dette er tre av de syv gjenstandene som møter deg. Ved Kristiansand museum kan du også se de andre fire. Utstillingen vil etter hvert vises også ved andre av Vest-Agder-museets avdelinger.

Publikasjonen med bakgrunnsinformasjon om gjenstandene kan kjøpes på Kristiansand museum eller ved alle andre av museets avdelinger.