Himmelen over Sørlandet: Ta gjerne kontakt!

Mars 2011 åpnet Vest-Agder-museets store religionsutstilling «Himmelen over Sørlandet» i Christiansholm festningen i Kristiansand. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom museet og Universitetet i Agder, og det ble lagt opp til en utstilling som setter tankene i gang gjennom informasjon og kritiske spørsmål, lys, lyd og utvidet bruk av teknologi.

Bakgrunnen for prosjektet var et genuin interesse for å lære mer om hvordan tro og religion har preget lokalbefolkningens oppvekst, og hva tro betyr for dem i dag. «Tro» var her også relatert til tro på gjenferd eller ånder, og betydningen av mangel på tro er like interessant som det motsatte, og vi har henvendt oss til lokalbefolkningen ved gjennom avisannonser og radioreportasjer. Slik fikk vi kontakt med  mennesker fra flere forskjellige tros- og livssynsamfunn, men også mennesker med en individuell tro uten noen tilknytting til et større miljø. Blant annet 30 bidrag av kvinner og menn ble presentert i utstillingen, og deltakerne var mellom 30 og 85 år gammel. Totalt sett omfattet det innsamlede materialet brev, dikt, livsfortellinger, fotografier, malerier, videoopptak og lydopptak av stemme, musikk, andakt eller bønn.

 

HOS 11

 

HOS 12

 

Utstillingen besto også av andre deler, og av disse kan nevnes:

 •  Resultater fra forskningsprosjektet «Gud på Sørlandet» Forskere på Universitet i Agder har i flere tiår forsket på religiøs endring på Sørlandet, og museet har hovedsakelig brukt resultatene fra det omfattende prosjektet «Gud på Sørlandet» som bakgrunnsinformasjon i utstillingen.
 • Skoleprosjektet «Om min tro og din tro» En presentasjon av en skoleklasse, hvor hver elev i klassen bl.a. har intervjuet foreldre og besteforeldre om tro og religion. Hvordan har religiøs praksis forandret seg fra generasjon til generasjon?
 • En presentasjon av ti trossamfunns svar på et spørreskjema om religiøs praksis i dag Her hadde vi innledet samarbeid med Forum for tros- og livssynssamfunn i Kristiansand (FTL).
 • Gjenstander knyttet til religiøs praksis, fra Vest-Agder-museets samlinger.
 • Utstillingskatalog med bl.a. flere enkeltbidrag og faglige artikler.
 • Flere nettutstillinger ble knyttet til hovedutstillingen.
 • Fire tema- og diskusjonskvelder ble gjennomført i etterkant av åpningen, blant annet om misjonærbarn og alternativ religiøsitet
 • En vandreutstilling viste noen sentrale aspekter flere steder på Sørlandet f.o.m. oktober 2011

 

HOS 13

 

Selv om utstillingen er tatt ned for lengst, har vi fortsatt bakgrunnsinformasjon om de enkelte tema som ble tatt opp i utstillingen. Forskere ved Uia har gjort en formidabel innsats for å lage en tidslinje som viser religiøs endring på Sørlandet fra ca. 1800 til i dag, og også den er fortsatt tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt hvis du har lyst til å lese tekstene knyttet til følgende tema eller spissformulerte påstander:

 • Sørlandet forbindes ofte med mye religiøsitet, og med streng religiøsitet. Men er egentlig sørlendinger mer religiøse enn andre? 
 • «Hvis det ikke fins noen gud, blir livet uten mening?»
 • Religiøs endring på Sørlandet fra 1970 til i dag.
 • Rundt 1900 gikk det en vekkelsesvind over landet. Mange bedehus ble reist i Agder og på store deler av Vestlandet. Hva omfattet bedehuskulturen?
 • «Sørlandskristendommen er menneskefiendelig og har ført til maktmisbruk og dobbeltmoral?»
 • Les mer om pietismen.
 • «Hvis det fins en gud, fins det vel også en djevel?»
 • Les mer om traust og trendy ungdomsarbeid.
 • «Ektemannens oppgave er å tjene penger, konas oppgave er å ta seg av hjemmet og familien». Les mer om ekstreme rollemodeller.
 • Mellom tradisjon og ungdomskultur. Har kirken strukket seg for langt for å beholde en tradisjon som er under press?
 • Hva tror egentlig ungdom på?22 elever forteller om hva religion har betydd for dem og deres familier.
 • Er ungdom i dag mindre religiøse enn sine foreldre og besteforeldre?
 • Barn må oppdras i Guds navn, eller mangler de viktige verdier?
 • Elevenes arbeidsbøker i kristendomsfaget – som senere har blitt til faget religion, livssyn og etikk (rle)- har forandret seg de siste femti årene. Les mer om arbeidsboka.
 • Hva er forskjell mellom en gud, ånder og gjenferd?
 • Den alternative religiøsitetens to ansikter.
 • Mange barn av misjonærer sliter med ettervirkninger av barndommen og at mange foreldre sliter med skyldfølelse og opplevelse av nederlag overfor barna. Les mer om misjonærbarn.
 • Nye religioner på Sørlandet. Forum for tros- og livssynsamfunn.

 

UTSTIL~1

 

Foto: Arve Lindvig