Fattig på Sørlandet

Å være fattig på Sørlandet

På denne siden har vi samlet materiale fra Vest-Agder-museets prosjekt om fattigdom på Sørlandet, som museet arbeidet med gjennom dokumentasjon, vandreutstilling og publikasjon 2016-2018. Prosjektet er avsluttet, men lever videre som formidlingsopplegg til skolene, og problemstillingen «Å være fattig på Sørlandet» er dessverre fremdeles altfor aktuell. På nettsiden har vi samlet intervjumateriale, historisk stoff og også utdrag oversatt til engelsk. Prosjektet var støttet av Kulturrådet.

Vest-Agder-museet arbeidet i nærmere to år med et svært tabubelagt tema: fattigdom. Prosjektet hvilte på flere pilarer. Det har bestått av et dokumentasjonsprosjekt, der vi har gjennomført 13 intervjuer med mennesker som er berørt av fattigdom, og som har henvendt seg til oss. Parallelt med denne dokumentasjonen av et viktig samfunnsaktuelt tema, har både vi og eksterne forskere arbeidet med arkivmateriale som forteller noe om fattigvesenets utvikling og levekår for fattige før i tiden. Alt stoffet har blitt koblet sammen med tanke på formidling i ulike kanaler.

Resultatet ble en vandreutstilling, «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» (avsluttet medio februar 2018) og en bok «… at maatte erholde en liden Hjelp». Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Det er også utarbeidet et formidlingsopplegg for utstillingen, tilrettelagt for elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole. I skoleåret 2019/20 videreføres dette som skoleturné i DKS for mellomtrinnet.

Vi vil takke Kulturrådet som har støttet museets arbeid med samfunnsaktuelle tema gjennom flerårige prosjektmidler.

Er du lærer og ønsker å arbeide med dette temaet med din klasse, tilbyr vi også opplegget direkte, utenfor DKS (2 timer inkl. animasjonsverksted). Ta kontakt med formidlingsleder Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031.

Vil du lese mer om skoleopplegget? Last ned flyer her.

Fra animasjonsverkstedet, som er en del av skoleopplegget til «Ikke bare greit?» – om å være fattig på Sørlandet. Foto: Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet.

Les mer om prosjektet 

«Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

– En kort innføring: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet (artikkel skrevet av prosjektleder Kathrin Pabst)
– Om prosjektet i sin innledende fase her.
– En fyldigere redegjørelse for prosjektet, med spesiell vekt på artiklene i publikasjonen: Innledningen til boka «… at maatte erholde en liden Hjelp» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Artikkelen kan lastes ned her. (NB! Stor fil).

Vandreutstillingen 

2016-2018: Utstillingen var bygd i flyttbare brakker og sto ubetjent og gratis tilgjengelig kl. 10-20 hver dag i Tresse (Kristiansand), på Kristiansand museum, ved Andorsengården i Mandal, Nordberg fort på Lista, Sundeparken i Flekkefjord og i Lyngdal sentrum.

Intervjuer

Vi har snakket med 14 mennesker om å være fattig på Sørlandet. De henvendte seg til oss etter at vi gikk ut med følgende annonse i aviser, på sosiale medier og som flygeblader på strategiske steder i Agder:

Intervjuene var det bærende elementet i den samtidsaktuelle delen av utstillingen «Ikke bare greit?». Utstillingen var et hørespill, der det ene sitatet fra informantene avløste det andre, der bruddstykker av de personlige historiene ble servert i én eneste to timer lang innspilling.

Her kan du lese hver enkelt historie i sin helhet:

Kvinne, 49 år: «Det er vanskelig å være helt alene»
Kvinne, 50 år: «Jula er ei vanskelig tid»
Mann, 31 år: «Du vil jo bare det beste for ungene»
Kvinne, 74 år: «Jeg var blitt umyndiggjort, uten at jeg selv var klar over det»
Kvinne, 47 år: «Det å ha noe som er sitt eget, har så mye å si for selvfølelsen»
Kvinne, 44 år: «Jeg gjør alt for at barna mine skal leve så likt de andre som mulig»
Samtale mellom kvinne og mann: «Alle har noe å gi, alle er elsket og har verdighet selv om man lever for lite penger»
Kvinne, 28 år: «Skolen skal være gratis i Norge, men det er den jo IKKE»
Mann, 29 år: «As a ten-year-old I started my first job in shoe production»
Kvinne, 62 år: «Den store gjelda fulgte med på flyttelasset»
Mann, 50-årene: «Jeg spilte litt høyt, strammet buen litt hardt…»
Kvinne, 44 år: «Min datter arvet min fattigdom»
Kvinne, 55 år: Redd for strømregningen om vinteren

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp? Informasjon fra kommunene

Sliter du med å få pengene til å strekke til? Er det vanskelig for barna dine å delta på lik linje med andre i bursdager, fritidsaktiviteter og annet som koster penger? Det finnes ulike gratisordninger og tiltak i kommunene, slik at familier som sliter økonomisk kan motta hjelp for å få en bedre hverdag.

Her har vi samlet informasjon fra noen kommuner, sortert geografisk fra øst til vest (oversikten er ikke oppdatert).

Mer informasjon om fattigdom i Norge

Nyttige lenker til informasjon og offisiell statistikk om lavinntekt i Norge:

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Ny publikasjon: «Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016»: De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

Artikkelen kan leses her: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/okonomi-og-levekar-for-ulike-lavinntektsgrupper-2016. Hele publikasjonen kan lastes ned fra SSBs sider.

SSB-statistikk om lavinntekt (2014):
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2015-12-16#content

Ferdige tabeller her:
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2015-12-16?fane=tabell#content

Du kan også lage tabeller her:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=ifhus&CMSSubjectArea=inntekt-og-forbruk&checked=true

I «Om statistikken» https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2015-12-16?fane=om#content er definisjonene beskrevet.

SSB-artikkel om fattigdom med internasjonale sammenlikninger (2015):
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-fa-fattige-og-sosialt-ekskluderte-i-norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
www.barnefattigdom.no 

Publikasjon fra  Voksne for Barn

Organisasjonen Voksne for Barn har spurt barn og unge selv hvordan det er å være fattig i verdens rikeste land. Les mer om og last ned publikasjonen «Penga og livet – om å vokse opp som fattig» (2015) på VfBs nettsider.

Fattigdom i et historisk perspektiv

Tidslinje 
I utstillingen presenterte vi en tidslinje som viste etablering og utvikling av fattigvesenet på Agder, og som fortalte om synet på fattige opp gjennom årene. Tidslinjen finner du her: Fattigdom i 375 år – en tidslinje

Digital fortelling
Utvikling av fattigvesenet og synet på fattigdom på Agder i lyd og bilder. Se fortellingen her.

Rokken
Artikkel skrevet av Judith S. Nilsen med utgangspunkt i hennes tippoldemor Maria, oldefar Bernt Elias og hennes mormor Magda. Det er en artikkel om nær fortid, der fattigdom og enkle kår, og dermed også rokken, preget hverdagen. Les artikkelen her.

Artikkelen er hentet fra Vest-Agder-museets publikasjon «… at maatte erholde en liden Hjelp». Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Les mer om artiklene og publikasjonen her.

Se en smakebit på hva boken inneholder her.

«Being Poor in Southern Norway» – summary in English

Introduction –project summary 

For nearly a year, Vest-Agder Museum worked on a heavily taboo-laden subject: poverty. People affected by poverty are likely to try to conceal it, even for their near and dear ones. This is because being poor is riddled with guilt and shame; it means that one has not been able to cope with today’s society, where ‘everyone’ appear successful. Being poor in the richest country in the world is difficult.

On the Vest-Agder Museum Project: Not All good? On being poor in Southern Norway. Read more.

Five interviews

From the museum’s documentation project: Anonymized interviews with our informants as coherent texts:

Woman, 50: «Christmas is a difficult time, and I dread it every single year»
Man, 31: «You only want the best things for your kids»
Woman, 44: «I do all I can for my children to live as much like ‘the others’ as possible»
Man, 29, asylum seeker: «As a ten-year-old I started my first job in shoe production»
Woman, 28: «School should be free in Norway, but it definitely ISN’T»

What to do if I need help?

The municipalities offer various benefits, free offerings and programs to help low income families cope with everyday life. We have gathered information from a few municipalities, from east to west. Read more.

Historical Poverty

Historical timeline (1641-2016)- the development of poor relief in Agder.
Digital story – the development of poor relief in Agder between from 1786 to 1920
The Spinning Wheel – One of the articles from the publication