Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

testing testin

I disse dager starter vi en av årets store satsinger – et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. Vi trekker historiske linjer tilbake til Kristiansand bys grunnleggelse i 1641, og vil gjerne vite hvordan DU opplever å være fattig i dag.

Det sies at det meste er «greit» på Sørlandet, i hvert fall når man spør sørlendingene direkte om hvordan det står til. Prosjektets tittel spiller på dette: Det å være fattig i et av verdens rikeste og mest egalitære land, er neppe «bare greit.» Formuesforskjellene blir større og større, og stadig flere har betalingsproblemer.

Statistisk Sentralbyrå, SSB, definerer fattige som personer med vedvarende lav inntekt, noe som innebærer at den samlede husholdningsinntekten er mindre enn 60 % av mediangjennomsnittet. Ca. 15 % av befolkningen defineres dermed som fattig, og på Agder faller hele 10 % av barna inn under denne kategorien. Innvandrerbarn er overrepresentert, men også barn av foreldre som er enslige, arbeidsledige, rusmisbrukere eller psykisk syke er tungt representert.

nav_levering    narkoman_levering

Ser man fattigdom i et større tidsperspektiv, ser man at det har funnet sted store forandringer i hvordan man har sett på fattigdom og fattige. Det gjenstår mer grundig forskning, men en første gjennomgang av kildematerialet tilsier at det å være fattig er mer skambelagt i dag enn før. Hva som er grunnen til dette, og hva det betyr for de berørte, ønsker vi å kartlegge gjennom et prosjekt som vil bli Vest-Agder-museets store satsning i 2016/2017.

«Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» omfatter samtidsdokumentasjon gjennom involvering av lokalbefolkningen, historisk forankring, publikasjon, utstilling og formidlingsopplegg. Mer informasjon finner du her: Prosjektbeskrivelse – Ikke bare greit – nett.

Prosjektet er en del av vår satsing på samfunnsaktuelle, følsomme tema. Mer informasjon om vår etiske plattform som danner grunnlaget for alt arbeid ved Vest-Agder-museet, finner du her: Vest Agder museets etiske plattform.

farogsønn_levering
Alle foto: Anita Nilsen

Nå vil vi gjerne komme i kontakt med deg som har opplevd fattigdom på kroppen. Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? Hvordan er det å ha mistet jobben, å møte veggen og ikke klare å betjene lån og gjeld? Hvordan føles det å ikke kunne gi barna sine det samme som andre har? Hvordan er det å være minstepensjonist, uten mulighet til å tilbringe slutten av livet på den måten man hadde håpet og jobbet for? Og hvordan kjemper man for at dette ikke skal være synlig utad?

ikke bare greit 80x144 oppstartsannonse (3)

Hvis du har lyst til å delta i prosjektet – med din historie eller en gjenstand du forbinder med fattigdom – ta kontakt med prosjektleder Kathrin Pabst på tel. 93 24 61 57 eller via e-post k.pabst@vestagdermuseet.no. Du kan også sende en e-post til fattig@vestagdermuseet.no.

Flere av museets ansatte vil jobbe med prosjektet, og hver henvendelse vil følges opp av en konkret person. Vi ønsker henvendelser fra hele regionen, Aust- og Vest-Agder, og prosjektmedarbeiderne er lokalisert flere steder på Sørlandet, blant annet i Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og på Lista.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.