Fattigdom

«Jula er ei vanskelig tid»

I perioden 2016-2018 arbeidet Vest-Agder-museet med dokumentasjons- og utstillingsprosjektet Ikke bare greit? – Om å være fattig på Sørlandet. Vi formidler fremdeles prosjektet gjennom tilbud til skolene. Arbeidet hviler på intervjuer med 14 anonyme personer som opplever eller har opplevd fattigdom. Intervjuene er  gjengitt på våre nettsider. Her bringer vi videre fortellingen til en 50 år gammel kvinne fra Kristiansandsområdet.

Les mer…

«Ikke bare greit i Lyngdal

Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» har nådd sitt siste stoppested: miljøgata i Lyngdal. Den er gratis og åpen kl. 10-20 hver dag fram til 12. februar.

Les mer…

Bilde fra Agderbilder: Kristiansand.

Artikkelen til Tonje Tjøtta med rett noteapparat

I museets publikasjon «… at maatte erholde en liden Hjelp. Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920» er det feil i noteapparatet i artikkelen til Tonje Tjøtta. Riktig versjon av artikkelen gjøres derfor digitalt tilgjengelig her.

Les mer…

Vellykket åpning og fortløpende oppgradering

Utstillingen om fattigdom på Sørlandet åpnet i går, tirsdag 1.november, med boklansering, appell og høytidelig snorklipping. Utstillingen står i Tresse frem til 15. desember – og åpner enda en gang i løpet av de neste dagene.

Les mer…

«Den store gjelda fulgte med på flyttelasset»

Kvinne, 62 år, var skilt småbarnsmor som ble sittende igjen med stor gjeld da eksmannens firma gikk konkurs. Hun fikk tvungen gjeldssanering, en ordning som skal hjelpe gjeldsofre, men som samtidig gjør at de lever på satser som i realiteten er mindre enn sosialhjelpssatser.

Les mer…