«Ikke bare greit i Lyngdal

07. januar kl 10:00 - 12. februar kl 20:00 | Lyngdal sentrum

Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» har nådd sitt siste stoppested: miljøgata i Lyngdal. Den er gratis og åpen kl. 10-20 hver dag fram til 12. februar.

Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? Hvordan føles det å ikke kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene kan delta i? Fattigdom er noe relativt og har mange årsaker, men for den det gjelder, dreier det seg ofte om skyld, skam og usynlighet. Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» er en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema.

Vest-Agder-museets vandreutstilling «Ikke bare greit» handler om fattigdom – i fortid og samtid. 14 personlige fortellinger presenteres i utstillingen, sammen med informasjon og historier om fattige og syn på fattigdom før i tiden. Utstillingen åpnet i november i 2016 og har vandret fra Kristiansand til Mandal, Lista, Flekkefjord og står nå i Lyngdal.

Lever videre som skoleopplegg
Lyngdal er siste stoppested for vandreutstillingen «Ikke bare greit?». Etter 12. februar vil den demonteres. Utstillingens innhold vil imidlertid leve videre som skoleopplegg. Fra høsten 2018 vil vi tilby skolene i et totimers formidlingsopplegg med workshop om fattigdom før og nå. Ta kontakt med formidlingsansvarlig Gunhild Aaby om du er interessert i tilbudet.

Les mer om museets fattigdomsprosjekt her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom/

Utstillingen står nå i Lyngdal sentrum, i miljøgata, på parkeringsplassen foran det gamle Rimi-bygget. Den er åpen hver dag kl. 10-20 fram til 12. februar 2018. Foto: Jan Seland.

Nesten 3000 skoleelever har besøkt utstillingen. Foto: Anne-Lise Stangenes.

Fra presentasjonen av fattigdom før i tida. Du kan se den digitale fortellingen her (ca. seks miunutter). Foto: Gunhild Aaby

Hva et par fotballsko og noen Pokémonkort kan fortelle… Foto: Gunhild Aaby