Ikke bare greit? Digital fortelling

Vest-Agder-museet har i nærmere ett år arbeidet med et svært tabubelagt tema: fattigdom.

Vi har gjennomført 13 intervjuer med mennesker som er berørt av fattigdom. Vi og eksterne forskere har arbeidet med arkivmateriale som forteller noe om fattigvesenets utvikling og levekår for fattige før i tiden. Resultatet har blitt en vandreutstilling, «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» og en bok «… at maatte erholde en liden Hjelp» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. 

Informasjonen i artiklene i boka er knyttet sammen i en digital fortelling, som i ord og bilder forteller om over 300 års forsøk på å løse fattigdomsproblemet på Agder. Se fortellingen her:

Bilderedaktør og stemme: Arve Lindvig
Tekst: Kathrin Pabst

Les mer om prosjektet: «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» her.