«Ikke bare greit?» i Flekkefjord

Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» står i Sundeparken i Flekkefjord fram til tirsdag 5. desember 2017. Den er gratis og åpen kl. 10-20 hver dag.

Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? Hvordan føles det å ikke kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene kan delta i? Fattigdom er noe relativt og har mange årsaker, men for den det gjelder, dreier det seg ofte om skyld, skam og usynlighet. Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» er en kommentar og et spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema.

Vest-Agder-museets vandreutstilling «Ikke bare greit» handler om fattigdom – i fortid og samtid. 14 personlige fortellinger presenteres i utstillingen, sammen med informasjon og historier om fattige og syn på fattigdom før i tiden. Utstillingen åpnet i november i 2016 og har vandret fra Kristiansand til Mandal og Lista og står nå i Flekkefjord.

Les mer om museets fattigdomsprosjekt her: https://www.vestagdermuseet.no/forsiden/fattigdom/

(Vi gjør oppmerksom på at selv om utstillingen er åpen og tilgjengelig hver dag kl. 10-20, kan det i skoletiden være klasser i lokalet).

I utstillingen kan du sitte ned og lytte til fortellingene om hvordan det oppleves å være fattig på Sørlandet i dag. Foto: Kathrin Pabst.

Ikke bare greit i «gode, gamle dager». Film og fortelling om fattigdom på Agder før i tida. Foto: Gunhild Aaby.