«Ikke bare greit?» til Kristiansand museum

03. januar kl 14:00 - 26. februar kl 20:00 | Kristiansand museum

Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» er flyttet fra Tresse og gjenåpner nå på Kristiansand museum. Der vil den stå fram til 26. februar – åpen, gratis og tilgjengelig for alle.

Utstillingen er bygget i flyttbare brakker og har nå startet sin vandring i fylket. Den åpnet i Tresse i Kristiansand i november. Nå står den på Kristiansand museum på Kongsgård før turen går videre til Mandal og Lista og avsluttes i Flekkefjord.

Vest-Agder-museet har i nærmere ett år arbeidet med et svært tabubelagt tema: fattigdom. Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn 10 % av befolkningen her i regionen. Er du berørt av fattigdom, prøver du å skjule det, ofte til og med for dine nærmeste. Å være fattig er skambelagt, nesten som et tegn på at du ikke har klart deg i vårt samfunn, der «alle» fremstår som vellykkete.  Fattigdom er «ikke bare greit,» som sørlendingene ellers så gjerne sier om det meste. Resultatene av arbeidet presenteres i vandreutstillingen og i en ny publikasjon fra Vest-Agder-museet, «At maatte erholde en liden Hjelp».

 

Fattigdomsutstilling_mennesker

Utstillingen består av en historisk del, som viser hovedtrekk i synet på fattige og utviklingen av fattigvesenet på Sørlandet gjennom 250 år, og en lydutstilling som gir oss et innblikk i samtidens fattigdom. Du får møte våre 14 informanter som gjennom stemmer forteller om synet på livet, om utfordringer i hverdagen, om hvordan man strever når jul og bursdager skal feires og hva det koster å la barna delta i aktiviteter på lik linje med andre barn.

Utstillingen står på Kristiansand museum 3. januar til 26. februar 2017. Den er åpen kl. 14-20 hverdager, da det foregår det en del undervisning i lokalene fram til kl. 14/15 på hverdager. I helgene og i vinterferien er den åpen lørdag og søndag kl. 10-20. 

Gratis inngang.

Les mer om fattigdomsprosjektet her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom

Har du lyst til å besøke utstillingen med din klasse eller gruppe? Ta kontakt med Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031 eller Kristiansand museum, tlf. 38 10 26 90.