Artikkelen til Tonje Tjøtta med rett noteapparat

Bilde fra Agderbilder: Kristiansand.

I museets publikasjon «… at maatte erholde en liden Hjelp. Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920» er det feil i noteapparatet i artikkelen til Tonje Tjøtta. Riktig versjon av artikkelen gjøres derfor digitalt tilgjengelig her.

Last ned artikkelen her:

Tonje Tjøtta: Hun «nyder fattigunderstøttelse.» En undersøkelse av de fattige i Kristiansand i 1865.

bilde-10-interior