Rokken

I Vest-Agder-museets publikasjon «… at maatte erholde en liden Hjelp.» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920 finner man seks artikler, av seks forfattere. Alle omhandler temaet fattigdom – på hver sin måte. En av dem er Rokken, som tar utgangspunkt i nær familiehistorie.

Samlet sett gir artikkelsamlingen nye innblikk i fortidens syn på fattige, på hjelpetiltak som fantes og som ble utviklet i årenes løp, og ikke minst på de fattiges levekår her på Agder. De historiske linjene som forbinder fortiden med nåtiden er synlige på flere vis. Dagens hjelpeordninger og institusjoner som vi tar som en selvfølge, ble grunnlagt i løpet av de siste to hundre årene. Det har som oftest vært enkeltmennesker – kirkelige representanter, private velgjørere eller politikere – som har satt i gang prosesser i samfunnet som har ført til forandringer, i dette tilfellet hjelpeordninger for ulike grupper mennesker.

Artikkelen Rokken er skrevet av pedagog og formidlingsleder ved to av Vest-Agder-museets avdelinger, Judith Seland Nilsen. Med utgangspunkt i en gjenstand, en rokk som hun har arvet etter sin tippoldemor Maria, nøster forfatteren opp en familiehistorie fra Sørlandet som var preget av vanskelige kår.

Artikkelen, Rokken, kan leses i sin helhet her.

Les mer om publikasjonen «… at maatte erholde en liden Hjelp.» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920 her.

Les mer om prosjektet «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» her.

 

soren-og-maria-med-ni-av-barna-web