Utstilling: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.

10. november kl 10:00 - 18. desember kl 20:00 | Kristiansand, Tresse

Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn 10 % av befolkningen her i regionen. Fram til 15.12.16 vises utstillingen museets brakkerigg i Tresse, Kristiansand. Åpningstider 10:00 – 20:00. Gratis inngang.

Vest-Agder-museet har i nærmere ett år jobbet med et svært tabubelagt tema: fattigdom. Er du berørt av fattigdom, prøver du å skjule det, ofte til og med for dine nærmeste. Å være fattig er skambelagt, nesten som et tegn på at du ikke har klart deg i vårt samfunn, der «alle» fremstår som vellykkete. Fattigdom er «ikke bare greit,» som sørlendingene ellers så gjerne sier om det meste. Resultatene av arbeidet, presenteres i form av en brakkebasert vandreutstilling og en ny publikasjon.

Les mer om prosjektet her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom

farogsønn_levering
Foto: Anita Nilsen

 

Ikke bare greit?

Femten mennesker har henvendt seg til oss etter et opprop i avisa og på sosiale medier og har fortalt sterke historier om hvordan det er ikke å kunne jobbe på grunn av sykdom og, tilsvarende, hvordan det er å mangle både penger og et sosialt nettverk. Vi har hørt sterke historier om hvordan det er ikke å ha penger til ordentlig mat og å legge seg sulten, slik at barna får den siste brødskiven. Hvordan det er ikke å kunne jobbe på grunn av sykdom. Hvordan man lar barna være «syke» når venner inviterer til barnebursdag, fordi man ikke har de kronene som gaven koster. Hvordan det føles å bli mer og mer isolert fordi man ikke ha råd til å møte venner på kafé, der man må betale for kaffen. Hvor vondt det er når man feirer jul med familien og ikke har hatt penger til å kjøpe en eneste gave til de andre. Og hvor mye både voksne og barn anstrenger seg for å skjule at man ikke har råd til å være med på sosiale sammenkomster med venner eller bekjente.

Disse historiene vil du nå kunne høre i utstillingen, som hørespill. Vi utfordrer deg til å høre på alle, lenge og grundig, for dette er et viktig tema og fortsatt en av våre største utfordringer vi som samfunn står overfor. 10 % av befolkningen her på Sørlandet er fattig, og noe over 10 % av alle barn i hvert av Agder-fylkene. Det er høye tall, spesielt når man blir bevisst at fattigdom og sosial isolasjon ofte går hånd i hånd.

IMG_8024
Foto: Anita Nilsen

 

Historiske linjer

I utstillingen vil du også finne en tidslinje som viser etablering og utvikling av fattigvesenet og som forteller om synet på fattige opp gjennom årene. Informasjonen baserer seg på en publikasjon som lanseres samtidig: «… at maatte erholde en liden Hjelp.» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920. Seks forfattere belyser temaet her fra seks forskjellige vinkler, og sammen gir artiklene en god innføring i fortidens behandling av de ulike gruppene av fattige.

LC160355-Xact-Arboka-Vaks-RasterProof
Design: Eivind Christiansen

 

Tilgjengelig informasjon

Informasjon du finner i utstillingen, ble fra 1. november også lagt ut på et eget område her på våre nettsider, under www.vestagdermuseet.no/fattigdom. Her finner du følgende, både på norsk og engelsk:

  • Informasjon fra kommunene i Vest-Agder om gratis tilbud og gratis aktiviteter
  • Anonymiserte intervjuer med våre informanter, som sammenhengende tekster
  • Digital fortelling og historisk tidslinje som presenterer utviklingen av fattigvesenet 1786 – 1920 på Agder
  • En av artiklene fra publikasjonen
  • Informasjon om museets dokumentasjonsprosjekt

 

Vest-Agder-2013

Veien videre – visingstider og temakvelder

Utstillingen er ubetjent og gratis tilgjengelig, på følgende steder:

Tresse, Kristiansand: 1. november – 18. desember 2016

Kongsgård, Kristiansand: 16. januar – 26. februar 2017

Andorsengården, Mandal: 3. mars – 30. april 2017

Nordberg fort, Lista: 7. mai – 8. oktober 2017

Flekkefjord: 15. oktober – 5. desember 2017 

Utstillingen er åpen i museets åpningstider. I Tresse er den tilgjengelig hver dag fra kl. 10 – 20.

Videre vil vi arrangere fire temakvelder knyttet til ulike aspekter ved temaet fattigdom; i november og januar i Kristiansand, i mars i Mandal og i juni på Lista. Informasjon legges ut fortløpende på våre nettsider. Første arrangement vil finne sted  torsdag 10. november 2016, i utstillingen i Tresse i Kristiansand. Her vil vi fortelle om prosjektet som helhet og gir deretter ordet til førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand, Roger Tronstad. Han har gått gjennom mange titalls hyllemeter med kildematerialet om fattigvesenet i Kristiansand på 1700- og 1800-tallet og holder et foredrag basert på sine funn.

 

Kristiansand
Foto: dbva.no

I bunn og grunn handler fattigdom om at man av økonomiske grunner ikke kan delta i det sosiale fellesskapet. Det kan virke som om den største forskjellen på å være fattig før og nå ligger i en forsterket følelse av å være alene om det. I fortidens samfunn manglet man som fattig nok i større grad elementære ting, som varme omgivelser og mat. Samtidig så man også tydeligere at det fantes flere andre som var i en lignende situasjon. I dagens samfunn har også de fattige mat, klær og tak over hodet. Men uten råd til å delta i sosiale aktiviteter, føler man seg nok i større grad enn før alene og sosialt isolert. Når folk flest tilsynelatende synes å ha mer enn nok penger, blir det stadig mer tabu- og skambelagt å være «en av de få» som ikke har det. Ofte trekker man seg enda mer tilbake, og dermed settes det i gang en vond sirkel av ensomhet, skam og selvvalgt isolasjon.

img_7705
Foto: Anita Nilsen

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Kathrin Pabst via e-post k.pabst@vestagdermuseet.no eller tel. 932 46 157.

Velkommen til utstillingsåpning og utstillingen!