fbpx

Vest-Agder-museet

Forskning på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning skal være et redskap i utviklingsarbeidet ved VAM. Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i fagseksjonen.

Les mer…

Forskernettverk Agder

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder).

Les mer…

Agderseminarene

Vest-Agder-museet er en av fire samarbeidspartnere som utgjør Rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet for forskernettverk Agder ledes fra UiA, og har i 2013 følgende sammensetning: Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) ved Kjell-Olav Masdalen, Statsarkivet i Vest-Agder (SAK) ved Roger Tronstad; Vest-Agder-museet (VAM) ved Kathrin Pabst og Universitetet i Agder (UiA) ved Berit Eide Johnsen og Bjørg Seland.

Les mer…

Flagget

VAM tjuvstarter 2014 med en ny publikasjon om det norske flagget! Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: «Flagget. Et nasjonalt symbol blir til.» Boka er på ca. 150 sider og er oss bekjent det mest omfattende verk om det norske flagget som finnes i Norge i dag.

Les mer…

Adolph Arenfeldt på Gimle

Vest-Agder-museets første publikasjon om Arenfeldt-familien på Gimle har tittelen «Adolph Arenfeldt (1824-1909) – en herremann mellom tradisjon og modernitet,» og boken tar for seg en mann med stor betydning for Gimle Gård. 

Les mer…

Vennligst vent, men vi laster produkter...