Besøksrekord 2014

2014 er tilbakelagt, og museene har gjort opp regnskap over antall besøkende. Med over 87 000 gjester ble 2014 Vest-Agder-museets beste besøksår noensinne. Dette til tross for flott sommervær.

Godt sommervær er ikke nødvendigvis godt museumsvær. Det har derfor knyttet seg spenning til hvordan den historisk flotte sommeren i 2014 ville slå ut på besøksstatistikken. Resultatet viser at det ble besøksrekord for museets til sammen ni besøkssteder. Det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene. Som Sørlandets største museum har vi ambisjoner om å trekke godt over 100 000 gjester årlig.

Besøksstatistikk 2009-2014

besokstall 2009_2014_ny

Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2014 og bestrebet oss på å nå ulike målgrupper med tilbudene våre. Blant annet har museet markert Grunnlovsjubileet på de fleste avdelinger og lagt til rette for barneaktiviteter med historiske leker knyttet til 1814. Aktivitetstilbudet har vært populært blant store og små.

Mandal museum hadde en god sommersesong i 2014. Her fra aktivitetstilbudet for barn i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Foto: Anita Nilsen.

Det er lokale variasjoner. Mandal museum har hatt rekordbesøk i 2014. Museet åpnet tre utstillinger til sommersesongen og har fått mye positiv oppmerksomhet i år. Dette viser at fornying og revitalisering er viktig for å trekke nye, og ikke minst gjenbesøk, til museene. Også Lista museum har satt rekord i 2014. Det har vært stor og variert aktivitet i formidlingsbygget på Nordberg fort. Det lille sommertilbudet i Nodeviga på Odderøya kan også vise til en økning. Tilbudet har spilt på lag med det gode sommerværet. Kristiansand museum har hatt en nedgang de to siste årene, noe som til dels skyldes en annen utregning av besøkende som bruker friluftsmuseet som turområde. Museet har også hatt færre skolebesøk fordi tilbud ikke har blitt tatt inn i den lokale kulturelle skolesekken i inneværende skoleår. Besøkstallet for 2014 ligger likevel over 2013.

nodeviga (54)

Aktivitetstilbudet i Nodeviga på Odderøya nøt godt av det fine sommerværet. I 2015 åpner Vest-Agder-museet et nytt aktivitetshus med spennende tilbud i Nodeviga. Foto: Anita Nilsen.

2015
Det skjer mye på museet i 2015. I forbindelse med frigjøringsjubileet 1945-2015 vil vi tilby turer, omvisninger, arrangementer, foredrag og aktiviteter ved flere av våre avdelinger. Til Tall Ships’ Races åpner vi nytt aktivitetshus i Nodeviga på Odderøya i Kristiansand, og vår avdeling på Lista får besøk av en stor utstilling fra Nasjonalmuseet høsten 2015. Kanskje vil vi neste år kunne skrive 100 000 i besøksstatistikken?