Tildeling av prosjektstøtte for 2015

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2015 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte.

Vest-Agder-museet har vurdert søknadene ut fra de offentliggjorte kriteriene.

Følgende prosjekter har fått støtte:

  • Knabenprosjekt/ Innovasjon Kvinesdal: Uteområde med servering og dyrehold: kr 10 000
  • Kulturtorvet, Lindesnes: Belysning i Skulptørens hage, kr 20 000
  • Lister utvandrermuseum, Kvinesdal: Tilgjengeliggjøring av arkivarbeid, kr 10 000
  • Minne kultursenter, Åseral: Utstilling om 2. verdenskrig, kr 35 000
  • Odderøya fyr, Kristiansand: Ny fotoutstilling og quiz, kr 30 000
  • Porsmyr bygdetun, Songdalen: Arrangementer og bygningsutbedringer, kr 35 000
  • Søgne zoologiske museum, Søgne: Utbedring av utstillinger, kr 10 000
  • Tveit bygdemuseum, Kristiansand: Utbedring av gamle bygninger, kr 30 000
  • Øie mølle, Kvinesdal: Fundamenter for rørgate til turbin, kr 10 000
  • Avsatt til innkjøp av felles AV-utstyr: kr 10 000

 

Spørsmål rettes til Klaus Olesen, tlf. 905 27 077. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives også betingelsene for utbetaling.