Dyrenes beskytter 150 år

Fra bildesamlingen på Gimle gård

Tirsdag 26. februar er det 150 år siden Foreningen til dyrenes beskyttelse i Kristiansand ble startet av konsul Isaachsen, oldefar til Gimles siste eier Titti Arenfeldt Omdal. Dyrene har hatt en sentral plass på Gimle gård og Titti var selv aktiv i arbeidet i det som senere ble kalt Dyrenes beskytter og i Norges dyrebeskyttelse.

Den 26. februar 1865 ble Foreningen til dyrenes beskyttelse i Kristiansand startet av konsul Daniel Isaachsen. Isaachsens datter Ottilie giftet seg med Adolph Arenfeldt og ble dermed knyttet til Gimle gård.

Foreningen til dyrenes beskyttelse i Kristiansand jobbet for å bedre dyrenes velferd i området, da først og fremst større gårdsdyr og hunder. Etter andre verdenskrig gjenopptok Isaachsens oldebarn Titti Omdal arbeidet med Dyrenes beskytter. På den tiden hadde det vært lite aktivitet i foreningen en stund. Titti var svært glad i dyr og både husdyr og nyttedyr spilte en sentral rolle i hennes liv. Titti likte å jobbe med dyr og i hennes eiertid på Gimle hadde hun både grisefarm og revefarm i tillegg til enkelte andre gårdsdyr som hest, ku og høns. Over en lengre periode var det 800 griser på Gimle og hver dag kjørte Titti rundt til byens restauranter for å spørre etter matrester hun kunne gi til grisene, det krevdes rundt 3-400 kilo mat hver dag. Titti som var glad i dyr synes allikevel at det var tungt å sende grisene til slakteri «Jeg hater å sende dyr fra meg til slakting. Mitt instinkt sier meg at ethvert dyr føler hvor ferden går, den dagen den puttes inn i en lastebil og forlater gården.» (fra et intervju med Aftenposten 1966)

Bilde fra tiden da det var revefarm på Gimle. Titti er foran i bildet til høyre.
Bilde fra tiden da det var revefarm på Gimle. Titti er foran i bildet til høyre.

Titti ble valgt inn i styret til Norges dyrebeskyttelse i 1951 og til formann i 1954. Hun hadde opparbeidet seg et rykte som en drivende kraft i den lokale avdelingen Dyrenes beskytter. I august 1965 ble 100-års jubileet for Dyrenes beskytter i Kristiansand feiret på Gimle gård med gjester fra både inn- og utland. Det ble dekket til hele 140 stykker i malerisalen. For sitt arbeid i Norges Dyrebeskyttelse fikk Titti både Kongens Fortjenestemedalje i gull og Dronning Victoria medaljen i London.

Dyrene var viktig for Titti og opptok mye av hennes tid både som eier av Gimle gård og som aktiv i Dyrenes beskytter Kristiansand og Norges dyrebeskyttelse. I Gimle gårds fotosamling finnes det utallige bilder av Titti og familien med både hunder og gårdsdyr. Selv om Titti etter hvert ikke hadde krefter til å holde dyr hadde hun alltid en hund på gården. Den siste hunden, Totti, hadde hun til hun døde i 1982.

Hunder på Gimle
Titti på trappen på Gimle med to hunder
Titti med hest
Titti med hest