Vest-Agder-museet

Ledig vikariat som avdelingsleder/konservator (100 %)

Vest-Agder-museet IKS er Sørlandets største museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har rundt 45 fast ansatte fordelt på 8 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Det er stor bredde i aktiviteter og tilbud til publikum og det arbeides aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Les mer…

Mer fokus på etikk i teori og praksis

I 2015 vil vi intensivere arbeidet med etikk ved museet og implementeringen av ICOMs museumsetiske regelverk i vårt daglige arbeid. Oppstarten var et internt kurs om etikk i teori og praksis, der de aller fleste av museets ansatte deltok. Med utgangspunktet i tre case som tok for seg noen moralske utfordringer museumsansatte kan komme opp i, diskuterte vi gruppevis hvilket svar regelverket ga. 

Les mer…

En egen institusjonsmoral for Vest-Agder-museet

En institusjonsmoral sier noe om verdiene som museets ansatte og museet som institusjon legger til grunn for alt arbeid. Dokumentet er like viktig for intern bruk som for ekstern bruk: Det skal styre måten museets ansatte jobber på, samtidig som omverden skal få informasjon om hva som kan forventes av museet som viktig faginstans og samfunnsaktør. «Åpenhet» i alle ledd er her et sentralt begrep.

Les mer…