Skibsplast Sportsmann Junior 11′ – en gammel klassiker skal gjenoppstå

Som et ledd i museets årelange satsing på gamle klassiske plastbåter er det planlagt å støpe en gammel klassiker i 1:1 størrelse. Målet er å dokumentere prosessen omkring hvordan glassfiberbåter ble bygget ved håndopplegg. Hva er vel da bedre enn å støpe en ny gammel klassiker?

Museet har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Roald Skibsrud (Skibsplast), og han meddelte at det var tatt vare på noen av de gamle formene. Det ble klart at museet kunne overta de originale formene til Skibsplast Sportsmann junior 11′ med dekk.

skibsplast-brosjyre-stort

Støpeformene hadde ligget ute på fabrikktomten i mange år, og derfor var spenningen stor omkring hvilken tilstand de var i. Hadde formene tålt å ligge ute i flere titalls år, og hvordan var den innvendige finishen?

ARVE0442-komprimert

Terje Hårtveit gjør klart til å løfte opp dekket inne på Skibsplasts lokaler. Foto: Arve Lindvig

Da formene skulle hentes hadde de allerede blitt satt inn til tining i Skibsplasts lokaler. Skrog- og dekkformene var stablet oppå hverandre. Med god hjelp av Terje Hårtveit og Torgils Våge fikk vi løftet opp dekket for en liten inspeksjon.

Spenningen var stor når skrogformen ble løftet av. Foto: Arve Lindvig

Svaret på foregående spørsmål ble tydelig besvart, og som en musling var formene fine og blanke innvendig.

Foto: Arve Lindvig

Roald Skibsrud var også med på inspeksjonen og kunne konstatere at formene som er laget på midten av 1960-tallet fremdeles var brukbare. Grunnlaget for et støp er nå lagt, og museet ser frem til en hendelsesrik sesong i det nye aktivitetshuset i Lille Nodeviga.

Roald Skibsrud og Jan Egil Hansen diskuterer formenes tilstand. Foto: Arve Lindvig

Her kan man lese mer om utviklingen av plastindustrien i Norge deriblant plastbåtprodusentene Skibsplast og Herwa.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Da-plasten-kom-til-Norge-7889221.html