Nyhetsarkiv

Når fritidsbåtene blir et miljøproblem

Statens forurensingstilsyn anslo i en rapport at det var over én million fritidsbåter i Norge. Av disse var omtrent 550 000 motorbåter under sju meter, og av disse var ca. 95 000 bygget i perioden 1961-1980. Det ble estimert at hele 75 prosent av alle fritidsbåter hadde skrog i glassfiberarmert polyester. Disse båtene er snart utrangerte og vil kunne utgjøre en miljørisiko dersom de ikke blir avhendet på forsvarlig måte. Plastbåtens eldrebølge vil snart skylle inn over oss.

Miljøgifter

Det er de eldste plastbåtene som har størst innhold av miljøfarlige stoffer. Årsaken er at det ble brukt stoffer både i bygging, men også i bunnstoff, som senere har blitt ulovlig. Eksempler er kvikksølv, bly, kortkjedete klorete parafiner, PCB og TBT. En annen potensiell forurensningskilde oppstår i nedbrytningen av polyester når glykol, ester og syrer blir frigjort.

Tanken om at utrangerte plastbåter kan utgjøre et miljøproblem er ikke ny. På slutten av 1970-tallet etterlyste Johan Koefoed, leder for Norsk Båtbyggeriers Landsforening (NBL), en studie av hvordan man skulle håndtere kasserte fritidsbåter. En slik studie ble utført av båtkonstruktør og sivilingeniør Eivind Amble i 1994. Rapporten konkluderte blant annet med at det var behov for et sentralt båtregister og en panteordning for utdaterte fritidsbåter, men anbefalingene ble den gangen ikke fulgt opp politisk.

Returordning

I 2016 fremmet Avfall Norge og Redningsselskapet forslag om en returordning for utrangerte fritidsbåter. Fra 1. oktober 2017 trådte den nye panteordningen for småbåter i kraft.

Ordningen er et betydningsfullt bidrag i kampen mot marin forsøpling. Samtidig er det viktig at også noen av de historiske plastbåtene tas vare på for framtiden. De klassiske plastbåtene er en del av vår felles kulturarv, ikke minst på Sørlandet.

Returordning for fritidsbåter – Avfall Norge

Foto: Thomas Mørch

Plastikk 2020 – Poker Run

Søndag 30. august ble Vest-Agder-museets årlige regatta for klassiske norske plastbåter avhold. Denne i gangen i et litt annet format enn det vi pleier.

Les mer…

Flytende plastbåtutstilling i Odderøya museumshavn

Som et ledd i Vest-Agder-museets arbeid med klassiske norske plastbåter har vi i flere år hatt en flytende plastbåtutstilling i Odderøya museumshavn. Her disponerer museet båtplasser som vi låner ut gratis til privatpersoner med båter som vi ønsker å stille ut.

Les mer…

Roald Skibsrud til minne

Det er med stor sorg at vi har mottatt nyheten om plastbåtpioneren Roald Skibsruds bortgang. Roald gikk bort mandag 4. november etter kort tids sykeleie. Han ble 81 år gammel.

Les mer…

Plastikk 2019, plastbåtregatta

Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta for klassiske norske plastbåter. Dette som ledd i museets satsing på å bevare, formidle og dokumentere Sørlandets plastbåthistorie. I tillegg ønsker vi at dette skal være en arena hvor entusiaster samles. I år arrangeres regattaen søndag 25. august.

Les mer…

Klassiske plastbåter på Sjøen for Alle

Museet deltar på den nasjonale båtmessa «Sjøen for Alle» på Lillestrøm med 16 klassiske plastbåter og én støpeform. Utstillingen er mulig takket være godt samarbeid med private båteiere. Stikk innom oss på messa 20.-24. mars!

Les mer…

PLASTIKK 2018 – plastbåtregatta

Siden 2011 har Vest-Agder-museet arrangert en årlig regatta for klassiske norske plastbåter. Dette som ledd i museets satsing på å bevare, formidle og dokumentere Sørlandets plastbåthistorie. I tillegg ønsker vi at dette skal være en arena hvor entusiaster samles. 

Les mer…

Utlysning av forskningsstipend

Har du lyst til å bruke noe av sommerferien til å fordype deg i historien til en plastbåt og skrive en artikkel som så kan komme på trykk i museets årbok? Og på toppen av det hele tjene penger på det? 

Les mer…

Vennligst vent, men vi laster produkter...