fbpx

Publikasjoner

«Die Hauptkampflinie ist die Küste!»

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Boka er skrevet av konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes.

Les mer…

Flagget

VAM tjuvstarter 2014 med en ny publikasjon om det norske flagget! Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: «Flagget. Et nasjonalt symbol blir til.» Boka er på ca. 150 sider og er oss bekjent det mest omfattende verk om det norske flagget som finnes i Norge i dag.

Les mer…

Adolph Arenfeldt på Gimle

Vest-Agder-museets første publikasjon om Arenfeldt-familien på Gimle har tittelen «Adolph Arenfeldt (1824-1909) – en herremann mellom tradisjon og modernitet,» og boken tar for seg en mann med stor betydning for Gimle Gård. 

Les mer…

Vest-Agder-museets årbok – En festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-årsdag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke. Boka har fått tittelen Museet til Odderøya. Den henspeiler på Munksgaards mangeårige engasjement for flytting av nåværende Kristiansand museum fra Kongsgård til en samlet sett mer tjenlig lokalitet.

Les mer…

Vennligst vent, men vi laster produkter...