Hvordan formidle arkeologi?

Boken Managing Archaeological Heritage er del av Vest-Agder-museets publikasjonsserien Kulturhistoriske refleksjoner. Ny kunnskap og ble utgitt desember 2015.   I boken inneholder 13 artikler som presenterer ulike metoder for forvalting, administrering og formidling av arkeologi fra hele Europa.

Kulturminneforvaltning gjøres i dag i større grad tilgjengelig for publikum enn tidligere, og eksempler på dette presenteres i denne boken. Bokens redaktører har vært Ghattas J. Sayej, Donald Henderson og Yvonne F. Willumsen

Følgende artikler er publisert i boken:

 • D. Knight and B. Vyner: Engaging Communities in Heritage Research: Regional research frameworks as mechanism for stimulating research and enhancing public understanding
 • A. Oniszczuk: Whom do we dig for or are we ready for a dialogue with heritage communities?
 • R.Karl: Every sherd is sacred: compulsive Hoarding in Archaeology
 • Y. F. Willumsen: Learning by doing. How to get people closer to archaeology
 • S.Hauge: Being a Child in the Stone Age. Local Archaeological Finds seen through the Eyes of Children
 • E. Nielsen: Learning by playing – live role play as teaching method
 • Z.Kuban: Çocuklarin Limyrasi – The Children`s Limyra: A Project with local children on an archaeological site in Turkey
 • A. Turker: Examples of Archaeological Sites from Central Cappadocia (Turkey) in the context of Destruction of Cultural Heritage
 • S. Miheli and I. Jankovi: Public, the Grand Inquisitor. Also a friend. Case study. Croatia
 • N.Semiz: A case study: Proposals for the Preservation of the Golden Horn Seawalls
 • M.Modarress: Disseminating the Archaeological Knowledge – Increasing Awareness of Cultural Heritage.
 • N. Botica, M.Martins, M.do Carmo Riberio and F. Magalhães: 3D representation of the urban evolution of Braga using the CityEngine tool
 • G.Branco and L. Rocha: Managing of Archaeological Heritage in minimization and protection interventions

 

Boken kan kjøpes ved å ta kontakt med Vest-Agder-museet; post@vestagdermuseet.no

Pris 249,-