Museumsetikk i praksis

Om få dager, 30. august, utgis boken  «Museumsetikk i praksis». Forfatter er Kathrin Pabst, leder for Fagseksjonen i Vest-Agder-museet er forfatter bak boken, og boken utgis på Museumsforlaget.

Museene blir i dag oppfordret til å opptre som aktive samfunnsaktører som skal peke på områder i dagens samfunn som bør belyses for å rette opp bilder fra fortiden, eller for å løfte frem minoriteter og enkeltpersoner som har blitt utsatt for urettferdig behandling. For å få en bredere forståelse av hva en slik behandling betyr for de berørte, jobber museene ofte sammen med enkeltpersoner som bidrar med sine personlige beretninger.

 Denne boka handler om etiske utfordringer som museumsansatte møter i arbeidet og formidlingen. Gjennom en presentasjon og systematisk gjennomgang av syv utstillinger fra inn- og utland viser Kathrin Pabst hvordan man kan forholde seg til følsomme tema og enkeltpersoner og hvilke snubletråder som finnes i slikt arbeid. Forfatteren presenterer sentrale etiske teorier som kan hjelpe oss i å ta de riktige valgene når moralske utfordringer dukker opp og gir konkrete forslag om hvordan utfordringer kan håndteres i lys av etisk teori og internasjonal litteratur på feltet.

Kathrin Pabst disputerer ved UiA desember 2014_Foto: Amund Hestsveen
Kathrin Pabst disputerte ved UiA desember 2014_Foto: Amund Hestsveen

 Kathrin Pabst arbeider som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet. Hun har selv vært prosjektleder for flere utstillinger om følsomme tema og opparbeidet teoretisk kompetanse gjennom sitt doktorgradsprosjekt.

 ISBN 9788283050387

256 sider    Hft.

Pris: Kr 350,–

Utgivelsesdato: 30.08.16

Boken kan bestilles ved å henvende seg til Museumsforlaget. Se mer på Bokas nettside: http://www.museumsforlaget.no/index.php/component/hikashop/product/45-museumsetikk-i-praksis

(teksten er hentet i fra museumsforlagets omtale av boken)