Seilas 2021

I 2021 skal D/S Hestmanden på tur i nordover!

I 2020 var det 80 år siden Norge ble okkupert.  Gjennom seks lange krigsår kjempet nordmenn både hjemme i Norge og utenfor landets grenser for frigjøring. På krigshavene var det sjøfolkene som stod midt i ilden. Rundt 30 000 sjøfolk var del av den norske handelsflåten under 2. verdenskrig.

I tillegg kommer sjøfolkene under 1. verdenskrig – og norske sjøfolk på utenlandske skip. Under 1. verdenskrig omkom rundt 2 000 sjøfolk, mens rundt det dobbelte fikk en våt grav under 2. verdenskrig. Langt flere var imidlertid de som kom hjem med opplevelser og traumer som preget dem og deres familier resten av livet. De færreste av sjøfolkene kom hjem til feiringen av frigjøringen i maidagene 1945, mange kom både ett og to år senere og fikk ikke del i anerkjennelsen som andre som kjempet for frihet og demokrati fikk. For mange ble kampen for anerkjennelse etter krigen en ny belastning.

I 2021 ønsker D/S Hestmandens Venner, Vest-Agder-museet og andre samarbeidspartnere og støttespillere å bidra til en verdig markering av krigsseilernes viktige innsats. Planen var å legge ut på en seilas med start i Oslo 8. mai, med anløp i en rekke havner i Sør-Norge i løpet av våren og forsommeren, før skipet i juli/august skulle sette kursen nordover langs Norskekysten, med Kirkenes som endelig mål. Seilasen var planlagt i jubileumsåret 2020 – som en markering av at det da var 75 år siden 2. verdenskrigs slutt – men Korona-pandemien førte til at prosjektet måtte utsettes! Også i år har pandemien ført til endringer i toktplanene. Hvis forholdene ligger til rette for det, setter D/S Hestmanden kursen nordover i juli; skipet skal delta i innspillingen av storfilmen «Krigsseileren» i Bergen før ferden går videre nordover til Tromsø. Skipet skal besøke en rekke havner; både Stokmarknes, skipets tidligere hjemmehavn, og Sandnessjøen, som D/S Hestmanden har tilknytning til gjennom mange år, vil få besøk.  Endelig ser det ut som Hestmanden kan vende tilbake til hjemlige farvann – mange er de som har ventet i årevis på den begivenheten!

Detaljert seilingsplan legges ut på nettsiden så snart den er bekreftet.

Om bord på D/S Hestmanden finnes utstillinger om krigsseilernes innsats og om hvordan de bodde ombord, film om opplevelsene de hadde under krigen og foredragsfasiliteter – i tillegg til at det vernede skipet i seg selv er en attraksjon og en viktig del av formidlingen. Hestmanden vil under toktet være åpen og gratis å besøke for alle, og vi er spesielt opptatt av å formidle skipets og krigsseilernes historie til de yngre generasjoner. Nytt av året er en utstilling som omhandler utfordringene som mange krigsseilere opplevde etter krigen. Både utstillingen «Krigsseilersyndromet» og applikasjonen «Mønstre på» inneholder sterke fortellinger fra virkeligheten!

Frivillige fra D/S Hestmandens Venner har lagt ned mange tusen dugnadstimer knyttet til istandsetting og vedlikehold av skipet de siste årene. De vil på dugnad også føre skipet langs kysten og være delaktig i formidlingen underveis på seilasen. Gjennom blant annet omvisninger, arrangementer,  foredrag og skoleopplegg vil vi hedre krigsseilerne og deres innsats for Norge.  Seilasen blir D/S Hestmandens første tur for egen maskin siden 1964 og skipets «jomfrutur» som Norsk krigsseilermuseum!

 

Vennligst vent, men vi laster produkter...