Seilas 2021

I 2021 skal D/S Hestmanden på tur i Norge!

I 2020 var det 80 år siden Norge ble okkupert.  Gjennom seks lange krigsår kjempet nordmenn både hjemme i Norge og utenfor landets grenser for en frigjøring. På krigshavene var det sjøfolkene som stod midt i ilden. Rundt 30 000 sjøfolk var del av den norske handelsflåten under 2. verdenskrig.
I tillegg kommer sjøfolkene under 1. verdenskrig – og norske sjøfolk på utenlandske skip. Under
1. verdenskrig omkom rundt 2 000 sjøfolk, mens rundt det dobbelte fikk en våt grav under 2. verdenskrig. Langt flere var imidlertid de som kom hjem med opplevelser og traumer som preget dem og deres familier resten av livet. De færreste av sjøfolkene kom hjem til feiringen i maidagene 1945, mange kom både ett og to år senere og fikk ikke del i anerkjennelsen som andre som kjempet for frihet og demokrati fikk. For mange ble kampen for anerkjennelse etter krigen en ny kamp.

I 2021 ønsker D/S Hestmandens Venner, Vest-Agder-museet og andre samarbeidspartnere og støttespillere å bidra til en verdig markering av krigsseilernes viktige innsats. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en seilas som starter i Oslo i mai 2021, dekker Sør-Norge i løpet av våren og forsommeren, før skipet i juli/august setter kursen nordover langs Norskekysten, med Kirkenes som endelig mål. Seilasen var planlagt i jubileumsåret 2020 – som en markering av at det da er/var 75 år siden 2. verdenskrigs slutt – men Korona-pandemien førte til at prosjektet måtte utsettes!

Om bord på D/S Hestmanden finnes utstillinger om krigsseilernes innsats og om hvordan de bodde ombord, film om opplevelsene de hadde under krigen og foredragsfasiliteter – i tillegg til at det vernede skipet i seg selv er en attraksjon og en viktig del av formidlingen. Hestmanden vil under toktet være åpen og gratis å besøke for alle, og vi er spesielt opptatt av å formidle skipets og krigsseilernes historie til de yngre generasjoner.

Langs kysten vil vi samarbeide med kystlag, historielag, sjømannsforeninger, universiteter, skoler, museer og andre relevante kulturinstitusjoner. Det vil videre være et samarbeid med skolene, hvor elever i kommunene/områdene skipet besøker vil få tilbud om gratis skoleopplegg om bord. Frivillige fra D/S Hestmandens Venner har lagt ned mange tusen dugnadstimer knyttet til istandsetting og vedlikehold av skipet de siste årene. De vil på dugnad også føre skipet langs kysten og være delaktig i formidlingen underveis på seilasen. Gjennom blant annet omvisninger, arrangementer og foredrag vil vi markere frigjøringsjubileet og fremme krigsseilernes historie og innsats for Norge.  Dette handler imidlertid ikke bare om historie, men også om hendelser av i dag. Utfordringene krigsseilerne kom hjem med har i dag fått et navn, posttraumatisk stressyndrom. Dette er de samme utfordringene flere av veteranene fra dagens internasjonale militære operasjoner, eller mennesker som kommer som flykninger fra krigsherjede områder, opplever i dag.

 

 

Vennligst vent, men vi laster produkter...