Stiftelsen Hestmanden

Stiftelsen Hestmanden ble etablert 26.04.1996 og eier det vernede dampskipet Hestmanden. Fra januar 2016 har Stiftelsen overdratt ansvaret for drift og forvaltning av D/S Hestmanden til Vest-Agder-museet.

Stiftelsen Hestmandens formål er å bevare dampskipet Hestmanden som et kulturminne. Dette gjøres ved å restaurere og drive skipet slik at det blir et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under de to verdenskriger samt et møtested for fredsarbeid og kulturutveksling. D/S Hestmanden skal også vise norsk skipsbygging, skipsfart og norske sjøfolks arbeidsforhold i første halvdel av det tjuende århundre og gi kunnskap om og opplevelse av vår maritime kulturarv.

Dette skal skje gjennom drift av skipet og gjennom utstillinger og arrangementer.

Stiftelsen Hestmanden  skal med utgangspunkt i skipet drive forskning innenfor feltene nevnt over og gjøre resultatene av denne forskningen kjent.  Registrering og innsamling av dokumentasjon og gjenstander som har sammenheng med stiftelsens arbeidsfelt er også en del av stiftelsens oppgave.

Dokumenter

Gjeldende vedtekter

Styreprotokoller:

Protokoller fra representantskapet: