D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum – Tilbud til skole og barnehage

D/S Hestmanden ble bygget i 1911 i Bergen for Vesteraalens Dampskibsselskab. I fredstid fraktet skipet hovedsakelig folk og gods opp og ned norskekysten. Under begge verdenskrigene deltok Hestmanden i den risikofylte konvoifarten og er i dag det eneste gjenværende norske skipet fra Nortraship-flåten, og fartøyet har nasjonal status som Norsk krigsseilermuseum.

D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseums tilbud til skole, SFO og barnehage

D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum tar imot skoleklasser på bestilling og har tilrettelagte undervisningsopplegg for flere alderstrinn. Tematisk er historien om skipet og krigsseilerne best egnet for ungdomsskolen og videregående. Elevene får oppleve autentiske omgivelser om bord i skipet, med sterke historier om krigsseilernes opplevelser under andre verdenskrig. Undervisnings- opplegget består av foredrag, omvisning om bord, gruppeoppgaver og filmvisning. Følg med på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram og undervisningstilbud.

Praktisk informasjon:
Tilbudet er gratis for skoleelever. D/S Hestmanden er et levende skip, med jevnlig aktivitet om bord. Utenom sommermånedene når vi er på seilas, ligger skipet ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter i Andøyveien, Kristiansand.

Parkeringsplass i umiddelbar nærhet. Skipet er ikke universelt utformet og har begrenset fremkommelighet for rullestolbrukere. Muligheter for å spise medbrakt niste. Avtal gjerne på forhånd.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum, Bredalsholmen, Kristiansand
Kontaktperson: Stian E. Lunde
Tlf: 903 68 603
Epost: stian.engedal.lunde@vestagdermuseet.no

Se informasjon om skole og barnehagetilbud fra Vest-Agder-museets andre avdelinger.