fbpx

Skole og barnehage

Undervisning og formidling ved Hestmanden er gratis for skoleklasser og barnehager. Maks 30 personer i hver gruppe, om ikke annet er avtalt. Vi kan ta imot grupper om høsten fram til midten av november og om våren fra mars. Det kan bli kaldt om bord vinterstid.

Innhold

D/S Hestmanden ble bygd i Bergen i 1911 for Vesterålens Dampskipsselskap. I fredstid gikk skipet hovedsakelig i kystfart her hjemme, men i begge verdenskrigene seilte hun utenriks med forsyninger til allierte havner. I dag er Hestmanden det eneste bevarte norske handelsskipet som har seilt i begge verdenskrigene, og det er også det eneste gjenværende av over 1000 skip som seilte under Nortraships flagg under andre verdenskrig.

I 2017 åpnet D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum med utstillinger, filmer og annen formidling om krigsseilerne og deres historier gjennom to verdenskriger. Nå går hun også for egen maskin.

Undervisningstilbud

Opplegget kan tilpasses den enkelte klasses behov, men passer best for ungdomstrinnet og videregående skole. Fra høsten 2018 kjører vi et totimers opplegg, tilpasset 9. og 10. trinn. Det er også en del av Den kulturelle skolesekken i Kristiansand kommune:

Temaet er krigsseilerne og deres historier, formidlet gjennom det flytende kulturminnet D/S Hestmanden og utstillingene om bord. Innfallsvinkelen «Hva gjør en krig med et menneske?» er sentral. Elevene som kommer er på omtrent samme alder som mange av dem som reiste til sjøs for første gang og ufrivillig ble krigsseilere. I nedre lasterom vil elevene se en film som handler om en førstereisgutt og hans møte med krigen. De vil se, nesten føle, hvordan «jeg-personen» og resten av mannskapet preges og forandres av det de opplever. Vi kommer også inn på temaet senvirkninger og betydningen av anerkjennelse. Vi ønsker at elevene blir berørt av historien, og at de skal kunne relatere stoffet til og reflektere over hvordan krig og konflikt preger mennesker også i våre dager.

Formidlingsopplegget varer i to klokketimer og foregår i sin helhet om bord i D/S Hestmanden. Det består av tre deler:
1) Omvisning med dialog om bord i skipet
2) gruppeoppgaver – refleksjonsbaserte og praktiske
3) visning av en åtte minutters film om en tenåring som er til sjøs under andre verdenskrig.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bredalsholmen, Andøyveien
Kontakt oss.

Vennligst vent, men vi laster produkter...