D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum

Hestmanden

D/S Hestmanden fikk i løpet av 2016 og 2017 ny last. Etter å ha fraktet alt fra sprit til jernbanevogner, via våpen og ammunisjon, gjennom over 50 år i aktiv tjeneste som lasteskip, er nå lasterommene fylt med nytt gods – tankegods.

DS Hestmanden er unik på flere måter. For det første seilte skuta i den norske handelsflåten i både første og andre verdenskrig, i all hovedsak i rute langs den britiske østkysten med forsyninger til de allierte styrkene. For det andre er skipet det eneste gjenværende fartøyet av Nortraships omfattende flåte på over 1000 skip som ble styrt av den norske eksil-regjeringen i London under 2. verdenskrig. På mirakuløst vis unngikk DS Hestmanden både flyangrep og torpedoer til tross for at flere av konvoiene skipet deltok i ble angrepet av tyske bombefly og u-båter. Andre var ikke like heldige og mer enn 4500 sjøfolk omkom i tjeneste for landet.

Som et seilende monument skal DS Hestmanden hedre alle disse krigsseilerne, og vil være Norges offisielle krigsseilermuseum. Formålet er firedelt, og firdelingen ligger nedfelt i Vest-Agdermuseets formidlingsplan for skipet, som du kan lese mer om her.

I mars 2013 ba forsvarsminister Anne Grethe Strøm Erichsen offisielt om unnskyldning for den dårlige behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen. Istandsettingen av DS Hestmanden og skipets rolle som Norske krigsseilermuseum vil forhåpentligvis være en verdig oppfølger til denne offisielle statusendringen til krigsseilerne, og vi ser frem til å formidle den dramatiske historien til alle sjøfolkene som risikerte liv og helse på sjøen, samt deres pårørende og etterlatte.

Om bord i D/S Hestmanden Norsk krigsseilermuseum kan publikum få kjennskap til både krigsseilernes mange historier og skipet D/S Hestmandens unike historie. Dette skjer både gjennom film og tekst. Gjennom de digitale loggbøkene på hoveddekk vil det være anledning til å se en dokumentar om krigsseilerne og deres innsats samt høre om noen enkelthistorier fra ulike krigsseilere. Om bord er det også mulighet for å søke etter krigsseilere i Krigsseilerregisteret som er utviklet ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter av Norske senter for krigsseilerhistorie.  I fremre lasterom vises også filmen «Marerittet». Filmen vises på veggene rundt publikum og følger en ung førstereisgutt og hva han opplevde under andre verdenskrig.

Skipet fremstår i dag på langt nær slik det gjorde etter ombygging i 1947. Til tross for dette er det mulig å se tegninger og lære mer om hvordan skipet så ut før ombygningen og i krigsårene. Ikke minst kan det leses om skipet fantastiske historie og hvorfor det fikk tilnavnet «det heldige skipet». Om bord er det også muligheter for å se kapteinslugar og -salong, samt bysse. Våren 2019 åpnet også aktersalongen for publikum, gjenskapt slik den fremsto i 1911 da skipet var nytt.

Hestmanden er dessverre ikke universelt utformet. Les mer om universell utforming på D/S Hestmanden.