Norsk krigsseilermuseum

hestmanden5DS Hestmanden vil i løpet av 2016 og 2017 få ny last. Etter å ha fraktet alt fra sprit til jernbanevogner, via våpen og ammunisjon, gjennom over 50 år i aktiv tjeneste som lasteskip, vil vi fylle lasterommene med nytt gods – tankegods.

DS Hestmanden er unik på flere måter. For det første seilte skuta i den norske handelsflåten i både første og andre verdenskrig, i all hovedsak i rute langs den britiske østkysten med forsyninger til de allierete styrkene. For det andre er skipet det eneste gjenværende fartøyet av Nortraships omfattende flåte på over 1000 skip som ble styrt av den norske eksil-regjeringen i London under 2. verdenskrig. På mirakuløst vis unngikk DS Hestmanden både flyangrep og torpedoer til tross for at flere av konvoiene skipet deltok i ble angrepet av tyske bombefly og u-båter. Andre var ikke like heldige og mer enn 4500 sjøfolk omkom i tjeneste for landet.

Som et seilende monument skal DS Hestmanden hedre alle disse krigsseilerne, og vil være Norges offisielle krigsseilermuseum. Formålet er firedelt, og firdelingen ligger nedfelt i Vest-Agdermuseets formidlingsplan for skipet, som du kan lese mer om her.

I mars 2013 ba forsvarsminister Anne Grethe Strøm Erichsen offisielt om unnskyldning for den dårlige behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen. Istandsettingen av DS Hestmanden og skipets rolle som Norske krigsseilermuseum vil forhåpentligvis være en verdig oppfølger til denne offisielle statusendringen til krigsseilerne, og vi ser frem til å formidle den dramatiske historien til alle sjøfolkene som risikerte liv og helse på sjøen, samt deres pårørende og etterlatte.