Kunst i kamp. Om nazistenes bruk av kunst som ideologisk verktøy

Kom om bord i D/S Hestmanden og hør et spennende kunstforedrag!

10. – 11. september er D/S Hestmanden på plass i Bergen og i forbindelse med kulturnatt byr vi på et spennende foredrag fra kurator Frode Sandvik.

Hva kjennetegnet nazistenes kunstsyn, og hvilke følger hadde regimets kunstpolitikk i det okkuperte Norge? Hva skjer når kunst blir «farlig»? Dette var blant spørsmålene som ble undersøkt i utstillingen «Kunst i kamp», som ble vist på KODE i 2015. Utstillingen tematiserte nazistenes propagandautstillinger i Tyskland og i Norge, og så på hvordan kunst og kunstinstitusjoner ble satt i spill for å tjene makthavernes ideologi. I sitt foredrag ser kurator Frode Sandvik nærmere på denne unntaksperioden i vår nære kunsthistorie.