Fartøyvern – en slags statusrapport

11. september kl 00:00-20:00 | Bergen

Foredrag om fartøyvern om bord i D/S Hestmanden 11. september fra kl.19-20 i Bergen

Journalist og forfatter Rune Nylund Larsen ser nærmere på fartøyvernets utvikling. Hvor kommer vi fra, hvor er vi og hvor vil vi, er spørsmål som forfatteren prøver å besvare på dette 40 min lange foredraget som avsluttes med åpen debatt. Larsen har vært engasjert i arbeidet med revidering av gjeldene fartøyvernplan og har fulgt utviklingen av den unge vernedisiplinen de siste årene.