Jakob Weidemann og det abstrakte maleriets gjennombrudd i Norge

Kom om bord og høre et spennende foredrag om kunstneren Jakob Weidemann

Dag: Torsdag 2. september 2021

Tid: Kl.19:00-20:00

Sted: Om bord i D/S Hestmanden som ligger i Trondheim

Når D/S Hestmanden ligger i Trondheim blir det spennende foredrag om bord. Første ut er et foredrag om kunstneren Jakob Weidemann av førsteamanuensis og instituttleder ved NTNU Tore Kirkholt. Om bord på D/S Hestmanden er det nå vist fram verket «Havnen» fra Weidemann. Kunstverket vises som et samarbeid mellom Sørlandet kunstmuseum og D/S Hestmanden.

Foredraget tar for seg gjennombruddet til det abstrakte maleriet i Norge i etterkrigsåra, et gjennombrudd hvor Jakob Weidemann (1923-2001) var en sentral skikkelse. Weidemanns kunst følges gjennom en 15 års-periode, fra hans utstilling av ekspressive og delvis abstrakte bilder på Blomqvist i 1946, fram til hans store Skogbunn-utstilling på Kunstnernes Hus i 1961. Weidemanns bestrebelser mot et abstrakt uttrykk vil sees i lys andre kunstnere i Norge som arbeidet med det abstrakte eller non-figurative maleriet i disse årene.