Setesdalsbanen arkiv

Akkordlisten – om et funn i tegningsarkivet

Under arbeid med å scanne og registrere tegningsarkivet til Setesdalsbanen, dukket det opp noe som ved første øyekast bare var et par ark med tomme tabeller. De ble kjapt lagt til side til fordel for mer spennende tegningene i bunken.

Les mer…

Arkiv – Stopp på Setesdalsbanen – kunne vært unngått?

I dagens Vennesla Tidene sier driftsbestyrer Stian Bergum at han ikke anser det forsvarlig å kjøre tog på Setesdalsbanen i sommer. Bakgrunnen er at det da ikke skal være personell igjen. Direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen, sier han tar Bergums vurderinger av sikkerheten til etterretning, men sier situasjonen er ekstra beklagelig fordi den kanskje kunne vært unngått.

Les mer…

Arkiv – Kroner 130.000,- fra Norsk Jernbanemuseum

Setesdalsbanen har fått kr 130.000,- i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til restaureringen av passasjervognen Co 33 nr 333. Disse midlene skal benyttes til delprosjekt 3 som innbefatter restaurering av interiøret i vognen. Norsk Jernbanemuseum har tidligere gitt støtte til både delprosjekt 1 og delprosjekt 2.

Les mer…

Arkiv – Hold dampen oppe

Ny blogg!

I forbindelse med undervisningsopplegget «Hold dampen oppe!» som i disse dager er ute på turne i regi Den kulturelle skolesekk, er det opprettet en blogg rettet mot skolene som har fått besøk – og andre interesserte.

Les mer…