Setesdalsbanen: Spennende konsulentstilling

Det er ledig 70 % fast stilling som konsulent ved Setesdalsbanen.

Setesdalsbanen er en museumsjernbane med formål å bevare 1067 mm smalsporet jernbanemateriell og tilhørende historisk materiale samt drift av dette på den nedlagte Setesdalsbanens strekning fra Grovane til Røyknes i Vennesla kommune.

Det er 5 fast ansatte ved banen som arbeider sammen med nærmere 50 frivillige.

Vil du være med i teamet som skal drifte og videreutvikle Setesdalsbanen som en levende museumsjernbane og en interessant turistattraksjon? Konsulenten vil få en sentral rolle og stor grad av selvstendighet i arbeidet med å koordinere de publikumsrettede og administrative funksjonene ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Kontakt med turistnæring og publikum og nær medarbeider for driftsbestyrer/avdelingsleder i daglig drift av Setesdalsbanen.  Allsidige administrasjons- og driftsoppgaver, herunder støttefunksjoner knyttet til og deltakelse i togdriften, markedsføring og formidling, utarbeidelse av søknader/rapporter samt kontakt med frivillige i togtjenesten.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever minimum videregående skole, men høyere kulturfaglig utdanning vil være en fordel.  Det kreves godt kjennskap til og erfaring fra administrativt arbeid, gjerne med kunnskaper innen prosjektarbeid og regnskap. Språkkunnskaper i engelsk og tysk er ønskelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, nøyaktighet og høy grad av serviceinnstilling og fleksibilitet er viktig i stillingen. Setesdalsbanen er inne i en periode med stor aktivitet i forhold til sikring og utvikling av banen som kulturminne, og vi søker etter en person med evne til å arbeide selvstendig og målrettet, som liker teamarbeid og som er villig til å yte ekstra i perioder.

Vi tilbyr

En spennende fast stilling i et hyggelig miljø på Grovane i Vennesla, ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser med pensjonsordning i KLP. Mulighet for økt stillingsstørrelse etter hvert, forutsatt finansiering. Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen. Helgearbeid vil forekomme.

Søknadsfrist 9. april 2014

Søknad med CV og vedlegg sendes:

g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøya 17, 4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt administrasjonssjef Gro Eikeland på tlf. 416 48 744.

Les mer om Setesdalsbanen på Setesdalsbanens Venners nettside: www.setesdalsbanen.no

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 45 ansatte fordelt på åtte besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.