Arkiv – VAM dropper IKKE venneforeningen!

I nettutgave av Fædrelandsvennen torsdag 2. februar 2012 oppgis at «VAM dropper venneforeningen». Dette innebærer ikke riktighet og har heller aldri vært Vest-Agder-museets intensjon.

02.02.2012 John Olsen,

Vest-Agder-museet er avhengig av de frivillige på Setesdalsbanen og deres innsats og kompetanse på flere områder. Situasjonen nå er imidlertid utfordrende og museet ser på alle muligheter for å sikre at materiellet skal være klart til kjøresesongen 2012, det er vi forpliktet til gjennom konsolideringsavtalene.
At materiellet vil være klar til sesongen, skulle egentlig vært en gladsak! Til tross for mange utfordringer, m.a. sykemeldinger, er vedlikeholdet av materiellet i rute. Pt. har imidlertid ikke Setesdalsbanen noen kontrollører, men dette er også ting som drøftes med Stiftelsen Setesdalsbanen og vi håper å få til løsninger lokalt.
Vi beklager derfor veldig at det fremstilles som at museet ønsker å kutte kontakten med venneforeningen og det frivillige miljøet.
For øvrig pågår fremdeles forhandlingene mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Setesdalsbanen med tanke på varige løsninger. Museet har oppfattet forhandlingene så langt som konstruktive.