bloggen

“Fredagshilsen” – 15.02.15

Da er vi i full gang igjen! For min del er jeg litt «tidsforvirret» J. Dagene går med til innspill til årsmelding 2014 – markedsplan og igangsetting av prosjekter for 2015 – og søknad til Kulturdepartementet for 2016.

Les mer…

Årets siste oppdatering fra fagseksjonen!

Først og fremst takk for mange gode innspill på fellessamlingen på Sjølingstad – hyggelig at flere og flere henvender seg direkte til oss med forespørsler og ønsker om hjelp! Årsplanen for 2015 ble lagt med utgangspunkt i disse innspillene, prosjektene som stod på listen fra før av og prioriteringene ledergruppa har foretatt etter fellessamlingen.

Les mer…

Budsjett – Vest-Agder-museet 2015

Styret i Vest-Agder-museet behandlet i dag nytt utkast til budsjett for 2015. Styret var godt fornøyd med den jobben som var gjort i alle avdelinger, i forhold til å se på innsparinger og muligheter for økt egeninntjening. Godt jobbet! I forslaget lå inne økning i billettpris/innføring av barnebillett, økning i salgsinntekter, å holde vakante stillinger helt eller delvis ledige, be kommunene indeksregulere med 3 % i stede for 1,9 %, samt å redusere potten til ubemanna museer fra 200 000 til 150 000. Det ble diskusjon rundt både innføring av barnebillett og reduksjon av potten til ubemanna museer. Styret konkluderte med at de ville gå inn for barnebillett, men ønsket samtidig at det ble innført familiebillett og studentrabatt. Styret ønsket ikke å redusere potten til ubemanna museer, men ba om at kommunene som ikke bidrar økonomiske til museet i dag, ble utfordret til dette på første representantskap. Videre behandling av budsjettet blir nå representantskapsmøtet den 27. november.

Venn med media – kurs i mediehåndtering

Museet har ofte kontakt med media/pressen – enten fordi vi ønsker oppmerksomhet rundt arrangementene våre/andre ting vi driver med – eller fordi media er opptatt av saker knyttet til museet. Å få medias oppmerksomhet kan være vanskelig – og det er også viktig å vite hvordan vi skal håndtere dem hvis det skulle oppstå en utfordrende situasjon (ulykker, konfliktstoff osv.). Vi inviterte derfor Inge Dalen fra Arena USUS til å komme å prate med en del av oss om dette. Han holdt en god presentasjon – som også inneholder en del praktiske tips (bl.a. når på dagen/uka det er lettest å få ut en journalist osv.). Legger den ut her på intranett, slik at dere alle kan få tilgang til den.

John

Usus_mediekurs_IngeDalen

Interesse for museums hos allmennyttige stiftelser

Som en følge av gaveforsterkningsordningen som ble innført av regjeringen i fjor, er forholdet til de allmennyttige stiftelsene viktigere enn noen gang – og mange av dem er opptatt av museum. Virke, Museumsforbundet og Stiftelsesforeningen arrangerte nå i høst et felles møte for at vi skulle kunne bli bedre kjent, presentere oss og ikke minst drøfte mulige prosjekter.

Les mer…

Kulturministerens signaler om statsbudsjettene fremover

Kulturminister Thorhild Widvey åpnet årets Årskonferanse for Norsk kulturråd. Temaet i år var finansiering av kunst og kultur – og da er det klart at det er spennende å høre hva ministeren for feltet mener. Privat medfinansiering og gaveforsterkning vil stå sentralt.

Les mer…

Vennligst vent, men vi laster produkter...