Intranett

Aktive prosjekter aktive pr januar 2018

Vedlagt ligger prosjektlisten som Janne har sendt ut på e-post til oss. Som hun skriver: Se gjennom listen før dere bestille nye prosjektnummer. Et prosjektnummer må føres på FØR fakturaen godkjennes. Får vi beskjed om at et prosjekt ikke finnes, skriv navn på prosjekt i  tekstfeltet. Da kan hun overstyre det.

Les mer…

Mal for bilder på hjemmesiden

Gunhild har utarbeidet en mal/hjelpedokument for hvordan bilder som skal brukes på hjemmesiden kan komprimeres og tilpasses best mulig. For store/tunge bilder gjør at hjemmesiden vår tar lang tid å laste ned. Det kan også være en ide å søke i arkivet om bildet man ønsker å bruke alt er lagt inn i biblioteket tidligere.

Les mer…

Tips og triks for sosiale medier

Her er et par videotips som presenterer omfanget av sosiale medier og hvorfor det er viktig å være presentert i disse kanalene, samt noen tips og triks for bruk av Facebook og Instagram.

Les mer…

Nytt fra fagseksjonen, februar 2015

Rutinen med å sende ut referatene fra onsdagsmøtene i fagseksjonen til avdelingslederne rett etterpå, blir skjerpet nå. Dette innebærer at alle bør kunne få mest mulig informasjon om hva som skjer hos oss fortløpende. Oppdateringer legges likevel ut her en gang i måned – og alle oppfordres herved til å ta kontakt hvis noe er uklart eller det dukker opp spørsmål underveis.

Les mer…

Din handlekurv