Industribedrifter i Mandal og omegn

I etterkrigsåra var Mandal blant landets største industribyer. Dette forteller Mandal museum om både i utstillinga «Mandal – der elv møter hav» i Andorsengården og på Ballastbrygga industrihistoriske senter. Men hva er egentlig industri, og hvilke industribedrifter har vi hatt i Mandal?

Store norske leksikon definerer industri som næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoffer eller råvarer og brukes ofte om fabrikkmessig framstilling av varer.

Denne oversikten er fortsatt under arbeid, men den viser noen av virksomheter i Mandal og omegn som kan falle inn under denne definisjonen. Noen er kanskje litt i grenseland. Særlig de eldste bedriftene, som i større grad bar preg av å være håndverksbedrifter enn industribedrifter (i dagens forstand). Det er foreløpig flest bedrifter fra Mandal, Halse og Harkmark i oversikten, men  enkelte virksomheter fra dagens storkommune er også med.

Det var ikke uvanlig at bedriftene endra navn i forbindelse med eierskifter, konkurser og utvidelser. Noen bedrifter kan derfor stå under ulike og/eller med ufullstendige navn i denne oversikten.

A

A. SANGVIK KAROSSERIFABRIKK

ATTI KONFEKSJON

AUDNA BRUK

AUDNA MEIERI

AUDNA SEMENTVAREFABRIKK

B

BALLASTHAUGEN BRUK

BJARNE HOLEN & CO

BUØY SAG

BUØY VEVERI

C

CONTIGA – nå Heidelberg Cement

D

DET NORSKE KOKOSVÆVERI

DØRFABRIKKEN TIL KONRAD RØSJØ (JF. MARNAR BRUK)

E

EDV. O. KLEV MINERALVANNSFABRIKK

ENGERVIKS FABRIKKER

ERLANDS TRESKOFABRIKK

F

FJELLS CEMENTSTØPERI

FREDLI SHODDYFABRIKK

FREDLI SKIFABRIKK

FROSTESTAD GARVERI OG HANSKEFABRIKK

FROSTESTAD MØLLE

G

GOT SKOGSØY

GULDRINGSDALENS JERNSTØBERI

GUSTAV PEDERSENS CIGAR & TOBAKSFABRIK

H

HALSE MASKINFABRIKK

HALSE MEIERI

HARKMARK SAG OG MØLLE

HEIDELBERG CEMENT – tidligere Contiga

HOLUM TREULLFABRIKK

I

J

J. B. ABRAHAMSENS CEMENTSTØPERI

J. HANSENS FABRIK (PENGESKAP)

JOHAN AKSELSENS VOGNFABRIK

JOHN FREDRIKSENS SAGBRUK

K

KASTELLBUKTENS DAMPSAG OG HØVLERI

KLEVEN CANNERY

KNUT ERLAND TRESKOFABRIKKER

KORKFABRIKKEN

KVÆRNER BÅTSERVICE

L

LINDESNES HERMETIKKFABRIKK

M

MANDAL CASTING

MANDAL FISKEGARNFABRIKK

MANDAL MARGARINFABRIK

MANDAL TEPPEVEVERI (TIDL. MANDAL JUTEVEVERI)

MANDAL TØNNEFABRIKK

MANDAL VEVERI

MANDALS BÅTSERVICE

MANDALS CEMENTSTØPERI

MANDALS DREV- & SHODDYFABRIK

MANDALS DYNE OG MADRASSFABRIKK

MANDALS ELEKTRISKE SAGBRUK

MANDALS MINERALVANDFABRIK

MANDALS MOTORFABRIK

MANDALS NÆRINGSMIDDELFABRIKK

MANDALS PAPIRINDUSTRI

MANDALS REBERBANE

MANDALS SKIPS- OG BÅTBYGGERI

MANDALS SLIP OG MEK. VERKSTED

MANDALS SPIKERFABRIK – MANDAL STÅL

MANDALS TRIKOTASJEFABRIKK

MANDALS TRÆSKOFABRIK (PØLSESUNDET)

MANDALS VERKSTED

MARNAR BRUK 

MARNAR LEKETØIINDUSTI

MARNAR KONFEKSJONSFABRIKK

MARNAR SJODDI & VATTFABRIKK

MØLLEBUKTENS DAMPSAG

N

NIELSENS CEMENTSTØPERI

NORSK HÅRGARNSSPINNERI

NORSK KJETTINGINDUSTRI – NØSTED KJETTING

NORSK SKJELLSANDRAFFINERI

NORSK TREPRESS AS

NOVIA DAMEKONFEKSJON

NYGÅRD BÅTBYGGERI

O

OPLANDETS SAGBRUK OG HØVLERI

OSMUNDSEN & GABRIELSENS REBERBANE

P

PARAFFIN OLIE CO.

POLARIS, ISKREMFABRIKK

Q

R

ROLANDS SNEKKERFABRIKK

RONENES ISANLEGG

ROSHAVEN FELTSPATMØLLE

ROSTRUPS BÅTBYGGERI

S

SANGVIKS KAROSSERIFABRIKK

SIMA

SJØLINGSTAD TREBUNDSKOFABRIK

SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK

SKANDINAVISK NEON

SKINSNÆS DAMPSAG

SKOGSØY BÅTBYGGERI

SKAARENES DAMPSAG

SKJÆVESLAND & PEDERSEN TØNNEFABRIK

SOLHALLEN TÆNDSTIKFABRIK

SOLID ELEKTRO FABRIKK

SPILLING RIVEFABRIKK

SPORTOLEK

STØA LEKETØYSFABRIKK

SYRDAHL SEMENTSTØPERI (NY-IDEAL)

SØRLANDETS SHODDYFABRIKK 

«SØRLANDSRIVA»

SAANUMS SEPEFABRIK

SAANUMS SLIP OG MEKANISKE VERKSTED

T

TALLMANN FABRIKKER

TH. RASMUSSEN OG SØNNER MØBELSNEKKERI

THE NORWEGIAN PRESERVING

TOBAKKSSPINNERIER: A.T. WASLAND OG O. OMMUNDSEN, T. WATTNE, C. BRODERSEN, J.F. EKHOLM, S. PEDERSEN, T. SALVESEN

TREDAL HENGERFABRIKK

TRÆDAL SELETØYSFABRIKK

U

UMOE MANDAL

V

VALVIK KONSERVES

VALVIK CANNING

VESTA MINERALVANNFABRIKK

VASTRE SKOGSFJORD BØDKERFABRIK

W

WATTNES GARVERI OG LÆRFABRIKK

WELTZINS FARGERI OG VALKEMØLLE

WESTERMOENS BÅTBYGGERI

WESTERMOENS HYDROFOIL – WESTAMARIN AS

WEYERGANGS SAG

W. ORDRUP GARVERI

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

ÅVIKS BÅTBYGGERI

 

Hvilke bedrifter skulle vært med i oversikten? Send gjerne en e-post til oss på museet: mandal@vestagdermuseet.no.

Industri – ikke bare greit?

Den industrielle revolusjon og utviklinga av industrien fra slutten av 1700-tallet og fram til i dag har hatt store konsekvenser for verden. Både i positiv og negativ forstand. Les mer om de negative konsekvensene i artikkelen industrien skyggesider.

Foto: Widerøes flyfotoarkiv. 1961. Mandal museum, Vest-Agder-museet.