fbpx

Industribedrifter i Mandal og omegn

I etterkrigsåra var Mandal blant landets største industribyer. Dette forteller Mandal museum om både i utstillinga «Mandal – der elv møter hav» i Andorsengården og på «Ballastbrygga industrihistoriske senter». Men hva er egentlig industri, og hvilke industribedrifter har vi hatt i Mandal?

Store norske leksikon definerer industri som næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoffer eller råvarer og brukes ofte om fabrikkmessig framstilling av varer.

Denne oversikten er fortsatt under arbeid, men den viser noen av virksomheter i Mandal og omegn som kan falle inn under denne definisjonen. Noen er kanskje litt i grenseland. Særlig de eldste bedriftene, som i større grad bar preg av å være håndverksbedrifter enn industribedrifter (i dagens forstand). Det er foreløpig flest bedrifter fra Mandal, Halse og Harkmark i oversikten, men  enkelte virksomheter fra dagens storkommune er også med. Det var ikke uvanlig at bedriftene endra navn i forbindelse med eierskifter, konkurser og utvidelser. Noen bedrifter kan derfor stå under ulike og/eller med ufullstendige navn i denne oversikten.

A

A. SANGVIK KAROSSERIFABRIKK

AS ISKREMFABRIKKEN POLAR-IS

ATTI KONFEKSJON

B

BALLASTHAUGEN BRUK

BJARNE HOLEN & CO

BUØY SAG

BUØY VEVERI

C

CONTIGA

D

DET NORSKE KOKOSVÆVERI

DØRFABRIKKEN TIL KONRAD RØSJØ (JF. MARNAR BRUK)

E

EDV. O. KLEV MINERALVANNSFABRIKK

F

FJELLS CEMENTSTØPERI

FREDLI SHODDYFABRIKK

FROSTESTAD GARVERI OG HANSKEFABRIKK

G

GOT SKOGSØY

GUSTAV PEDERSENS CIGAR & TOBAKSFABRIK

H

HALSE MASKINFABRIKK

HALSE MEIERI

HARKMARK SAG OG MØLLE

HOLUM TREULLFABRIKK

I

J

JOHAN AKSELSENS VOGNFABRIK

K

KLEVEN CANNERY

KNUT ERLAND TRESKOFABRIKKER

KORKFABRIKKEN

KVÆRNER BÅTSERVICE

L

M

MANDAL CASTING

MANDAL MARGARINFABRIK

MANDAL SKIPSBYGGERI

MANDAL TEPPEVEVERI (TIDL. MANDAL JUTEVEVERI)

MANDAL TØNNEFABRIKK

MANDAL VEVERI

MANDALS BÅTSERVICE

MANDALS CEMENTSTØPERI

MANDALS DREV- & SHODDYFABRIK

MANDALS DYNE OG MADRASSFABRIKK (TIDL. SØRLANDETS SHODDYFABRIKK)

MANDALS ELEKTRISKE SAGBRUK

MANDALS MINERALVANDFABRIK

MANDALS MOTORFABRIK

MANDALS NÆRINGSMIDDELFABRIKK

MANDALS PAPIRINDUSTRI

MANDALS REBERBANE

MANDALS SLIP OG MEK. VERKSTED

MANDALS STÅL OG TAU (FLERE NAVN GJENNOM ÅRENE)

MANDALS TRIKOTASJEFABRIKK

MANDALS TRÆSKOFABRIK (PØLSESUNDET)

MANDALS VERKSTED

MARNAR BRUK (TIDLIGERE KASTELLBUKTENS DAMPSAG OG HØVLERI – MANDALS DAMPSAG OG HØVLERI – MANDALS INTERESSESELSKAP)

MARNAR LEKETØIINDUSTI

MARNAR KONFEKSJONSFABRIKK

MØLLEBUKTENS DAMPSAG

N

NIELSENS CEMENTSTØPERI

NORSK HÅRGARNSSPINNERI

NORSK KJETTINGINDUSTRI – NØSTED KJETTING

NORSK SKJELLSANDRAFFINERI

NORSK TREPRESS AS

NOVIA DAMEKONFEKSJON

NYGÅRD BÅTBYGGERI

O

OPLANDETS SAGBRUK OG HØVLERI (TIDLIGERE JOHN FREDRIKSENS SAGBRUK OG HØVLERI)

OSMUNDSEN & GABRIELSENS REBERBANE

P

PARAFFIN OLIE CO.

POLARIS, ISKREMFABRIKK

Q

R

ROSTRUPS BÅTBYGGERI

S

SANGVIKGS KAROSSERIFABRIKK (SE A. SANGVIKS KAROSSERIFABRIKK)

SIMA

SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK

SKANDINAVISK NEON

SKOGSØY BÅT

SKAARENES DAMPSAG

SKJÆVESLAND & PEDERSEN TØNNEFABRIK

SOLID ELEKTRO FABRIKK

SPILLING RIVEFABRIKK

SPORTOLEK

STØA LEKETØYSFABRIKK

SYRDAHL SEMENTSTØPERI (NY-IDEAL)

SØRLANDETS SHODDYFABRIKK (MANDALS DYNE OG MADRASSFABRIKK)

«SØRLANDSRIVA»

SAANUMS SEPEFABRIK

SAANUMS SLIP OG MEKANISKE VERKSTED

T

TALLMANN FABRIKKER

TH. RASMUSSEN OG SØNNER MØBELSNEKKERI

THE NORWEGIAN PRESERVING

TOBAKKSSPINNERIER: A.T. WASLAND OG O. OMMUNDSEN, T. WATTNE, C. BRODERSEN, J.F. EKHOLM, S. PEDERSEN, T. SALVESEN

U

UMOE MANDAL

V

VALVIK KONSERVES

VESTA MINERALVANNFABRIKK

W

WATTNES GARVERI OG LÆRFABRIKK

WELTZINS FARGERI OG VALKEMØLLE

WESTERMOENS BÅTBYGGERI

WESTERMOENS HYDROFOIL – WESTAMARIN AS

WEYERGANGS SAG

W. ORDRUP GARVERI

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Hvilke bedrifter skulle vært med i oversikten? Send gjerne en e-post til oss på museet: mandal@vestagdermuseet.no

Industri – ikke bare greit?

Den industrielle revolusjon og utviklinga av industrien fra slutten av 1700-tallet og fram til i dag har hatt store konsekvenser for verden. Både i positiv og negativ forstand. Les mer om de negative konsekvensene i artikkelen industrien skyggesider.

Foto: Widerøes flyfotoarkiv. 1961. Mandal museum, Vest-Agder-museet.

Vennligst vent, men vi laster produkter...