Industribedrifter på A

A. Sangviks karosserifabrikk og Atti Konfeksjon. Kanskje fantes det også flere industribedrifter på bokstaven A? Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

A

A. SANGVIK KAROSSERIFABRIKK

I juli 1936 kunne man lese i Lindesnes avis at Abraham Sangvik fra Søgne skulle starte karosserifabrikk i Halse. Fabrikken skulle ligge like utenfor bygrensa, mellom Ljosheim og Knut Finsdahls eiendom. I oktober samme år forlot første buss fabrikken. Bussen ble bygd for Bent Eikså, med plass til 17 personer pluss føreren. Den skulle gå i ruta Voan-Øyslebø-Holum-Mandal. Fabrikken hadde på det tidspunkt 15 mann i arbeid og 5 vogner under konstruksjon.

I april 1948 meldte Lindesnes avis at fabrikken «driver på full damp» og produserer to busser i måneden. Arbeidsstyrken var da på 22 mann. Reportasjen fortalte videre at chassisene ble levert til fabrikken, og at de så bygde karosseriene i den ønskede størrelsen. Bussene som ble bygd var 29-setere, 36-setere og 40-setere. Markedet var over nesten hele landet.

Sovebuss fra Sandviks karosserifabrikk. Foto: Mai 1950.

 

 

Sangviks karosserifabrikk lå like vest for Ljosheim.

 

ATTI KONFEKSJON

Finn Asser Johnsen var sentral i denne virksomheten. Den lå i Halse, altså utenfor Mandals gamle bygrenser. 1. februar 1947 gikk han i kompaniskap med Marnar Konfeksjonsfabrikk om å slå sammen de to selskapene. Navnet som skulle brukes videre var Marnar Konfeksjonsfabrikk. Asser var en av de store aksjonærene i det nye selskapet, men solgte seg ned mot slutten av 1950-tallet.

Fra «harselas med Mandal» under Mandalsdagen 1947. Avisen Samleren 6. august 1947.

Finn Asser drev også Marnar Leketøyindustri.

AUDNA BRUK

Sagbruket og høvleriet Audna bruk ble etablert i 1886 og lå på Roland i Sør-Audnedal. I 1953 sysselsatte virksomheten 14 mann. Sagbruket er oppkalt etter elva, Audna. Til sammenlikning var Marnar bruk i Mandal oppkalt etter elva Marna/Mandalselva.

AUDNA MEIERI

Meieriet mottok i 1950 2,8 millioner kilo melk. De produserte en rekke meieriprodukter, men Edamerosten var spesialiteten. Meieriet la ned i 1972.

AUDNA SEMENTVAREFABRIKK

Denne fabrikken lå i Buhølen og produserte krumme takstein, blokker, murstein, kjegler og ringer til kummer.

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER