Industribedrifter på P

Industribedrifter på bokstaven P. Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

PARAFFIN OLIE CO.

Bedriften ble etablert på Risøbank i 1862. Dette var Norges første oljeraffineri, etablert av Salvesenbrødrene fra Mandal, bosatt i Skottland. Lampeolje og andre produkter ble produsert etter skotten James Youngs patent. Råvaren var skotsk steinkull. Fabrikken produserte også oljelamper. Mange av lampeføttene ble lagd på støperiet Mandals Værksted på Sanden, drevet av broren Emil Salvesen. Støperiet produserte også ovner, hammere, kjetting, gryter m.m. Parafinoljefabrikken produserte olje fram til 1871. Fabrikken ble helt nedlagt i 1874.

Parafinoljefabrikken på verkssletta ved Risøbank, ca. 1863.

 

POLAR-IS, ISKREMFABRIKK

Fabrikken ble meldt til firmaregisteret i 1938, med følgende medlemmer i styret: Grosserer Knut Flottorp, apoteker Olaf Næss og fabrikkeier Edmund Berthelsen. I mars 1950 var det annonse i Lindesnes avis som etterlyser «gutter og piker til sesongarbeid i AS Iskremfabrikken Polaris». De skulle «henvende seg på Flottorps kontor», om de ønska jobb.

Navnekonkurranse! Marnar Tidend 18. juni 1938.

 

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER