Industribedrifter på B

Ballasthaugen bruk, Bjarne Holen & Co., Buøy sag og Buøy veveri. Kanskje var det også flere industribedrifter på bokstaven B? Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

B

BALLASTHAUGEN BRUK

Ballasthaugen Bruk AS ble registrert som firma i september 1925. De skulle drive med kjøp, foredling og salg av trelast og «beslegtede forretninger» (Norsk kunngjøringstidende 26. oktober 1926). Virksomheten fikk fort kallenavnet «Kassefabrikken» eller bare «Kassa», for det var særlig trekasser de ble kjent for, men listverk og andre bygningsmaterialer var også en del av produktporteføljen.

Kassefabrikkens areal på nedre Malmø ble overtatt av Mandal Stål 1. januar 1969.

BJARNE HOLEN & CO

Bedriften starta opp i Store Elvegate 19, men flytta til Vestnes i 1954. Holen produserte aluminiumsfat, styrehus til båter, pilker, tinnprodukter, messingprodukter m.m. Rolf Holen overtok etter faren Bjarne i 1979.

Holen var en trygg og god arbeidsplass for mange. På det mest var det omkring 40 ansatte. I 2021 var det kun Rolf Holen igjen

I dag holder Holen til på industriområdet på Jåbekk like utenfor Mandal. De har levert produkter til mange kunder over hele landet. Mandals (tidligere Mandals Reperbane) har blant annet kjøpt tupper til vevstolene sine fra Holen. Mandals overtok etter hvert Holens maskiner til denne produksjonen slik at de kunne gjøre det i eget verksted på Malmø i stedet.

Trykk her for å se et av Holens produkter i museets samling.

BUØY SAG

Buøy sag lå utenfor Mandals bygrense, og regnes sjelden med når det gjøres opp status for byens sagbruksindustri. Buøya var en del av Halse og Harkmark herred, men fra 1964 ble også dette herredet innlemma i Mandal kommune.

Buøy dampsag til venstre i bildet, med Lilleøya på utsida. Ime til høyre. Foto: Anna Halling.

 

Buøy dampsag lå øverst av Mandals sagbruk. En tømmerfløter mimra 8. juni 1935 i Mandals avis om fløterlivet i Mandalselva. Han beskrev hvordan tømmeret ble sortert etter eiermerkene sine ved Lindlandsbommen. Flåtene ble så fløta det siste stykket til sagbrukene i Mandal. «Det kunde begynne ved Buøy dampsag og så fortsette videre om Sveindals sag på Skårodden, Fredriksens sag, «Storsava» og Weiergangs sag til slutt». (Sigv. Nyvold til Mandals avis 8. juni 1935)

Dampsagas siste eier, K. A. Vaardal, døde i 1936. Gunnar Linjord fra Holum kjøpte saga i 1937. Bygningene hadde stått tomme en periode da Buøy veveri overtok dem i 1939.

BUØY VEVERI

Buøy veveri ble grunnlagt i 1939 av Sigurd Bjørtvedt, som tidligere hadde jobba på Sjølingstad Uldvarefabrik. Han overtok de tomme lokalene etter Buøy dampsag. Buøy veveri hadde kamgarnstoffer som sin spesialitet. I 1956 endra virksomheten navn til Buøy Tekstilfabrikk. Edvard Ommundsen ble disponent. I 1958 ble produksjonen innstilt og Frithjof Tallaksen kjøpte lokalene. Se Tallmann

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER