Krigen og frigjøringen

Frigjøringsdagene, mai 1945

I 2015 er det 75 år siden det tyske angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen. Vest-Agder-museet markerer dette ved flere avdelinger.

Denne siden kommer til å bli oppdatert med informasjon om arrangementer, foredrag, seminarer, omvisninger, aktiviteter og utstillinger etc.

Arrangementer

Søndag 14. juni kl. 12-16: Vi starter sesongen på Nordberg fort på Lista med et fellesarrangement  for hele Vest-Agder-museet. Tema for dagen er okkupasjonstiden.

Tirsdag 15. – torsdag 17. september: Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015.  I den forbindelse inviterer Verdiskapingsprosjektet Festung Lista og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder til seminar om krigens kulturminner 15-17. september på Nordberg fort. Les mer her.

Torsdag 22. og fredag 23. oktober: Agderseminaret 2015. Tema: «Er vi fortsatt ikke ferdige med krigen – 70 år etter krigens slutt?!». Sted: Vest-Agder-museets nye aktivitetshus i Nodeviga på Odderøya, Kristiansand. Arrangementet er i samarbeid med Stiftelsen Arkivet. Les mer her. 

Foredrag

Konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes, har skrevet boka «Det tyske invasjonsforsvar på Agder 1940-1945». Her gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten, og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Forfatteren holder foredrag følgende steder:

  • Stiftelsen Arkivet, Forum for okkupasjonshistorie, 29. januar kl 19.
  • Randesund Historielag, Kommunelokalet, 2. februar kl 19.
  • Nordberg fort, Lista, Kulturkveld om den andre verdenskrig, 19. februar kl 18.
  • Vågsbygd bibliotek, 26. februar kl. 12
  • Tveit Historielag, Ryen grendehus, 19. mars kl. 19.
  • Sjølingstad Uldvarefabrik, ny dato kommer.

Les mer her.

Vi planlegger flere foredragskvelder i museets nye aktivitetshus i Nodeviga på Odderøya høsten 2015 knyttet til temaet andre verdenskrig. Mer informasjon kommer.

Naturlosturer og arrangementer på Lista

Lista museum sammen med Vest-Agder fylkeskommune, Farsund kommune og Lister forsvarshistoriske forening inviterer til en rekke arrangementer med tema okkupasjonstida på Lista. Arrangementene er en del av verdiskapingsprosjektet «Festung Lista» som bl.a. er finansiert av Riksantikvaren. Les hele programmet for Lista her.

Utstillinger

Kristiansand kanonmuseum, Møvig: fotoutstilling
En utstilling av tidligere ikke publiserte fotografier tatt på kystfortet på Møvik er under planlegging for åpning sommeren 2015. Fotografiene viser arbeider på kanonstillingene med tilhørende veier, brygger, jernbaner og andre anlegg i årene 1941-42. Anleggsmaskiner, norske arbeidere, personell fra den tyske byggeledelsen i Organisation Todt og de store kanonene ferdig montert sine nye stillinger er avbildet.

Mandal museum, Andorsengården: fotoutstillingen «En romantiker i krig»
Mandal museum mottok i 2009 et parti med lysbilder i farger fra Tyskland. Mannen bak fotografiene het Hanns Ebert og var løytnant med benevnelsen Standortoffizier under plasskommandanten eller «ortskommandanten» i Mandal under krigen. Han fotograferte i og ved byen samt østover og vestover i fylket. 34 av fotografiene er utstilt i Andorsengården ved Mandal museum.
Les mer om utstillingen her (artikkel fra 2014).

Flekkefjord museum: fotoutstillingen «En romantiker i krig»
Ebert tok også flere bilder fra Kvinesdal, Feda, Selandsdalen, Flekkefjord og Hidra. I Sjøbuene ved Flekkefjord museum vil ca. 25 av fotografiene stilles ut i sommer.

Rådhuskvartalet, Kristiansand: «I fyr og flamme»
Vest-Agder-museet skifter jevnlig ut mindre temporære utstillinger i sin utstilling «I fyr og flamme» i Rådhuset. Tema for neste utstilling vil være okkupasjonstiden. Denne åpner 8. mai.

Uniformsutstilling
Kristiansand kommune har i mars 2015 kjøpt deler av Bjørn Furuborgs samling av unike, militærhistoriske gjenstander. Vest-Agder-museet har vært sterkt medvirkende til å få i stand avtalen, som også innebærer en tilgjengeliggjøring av gjenstandene for allmennheten. Museet planlegger en utstilling høsten 2015. Les mer her.

Sommeraktiviteter for barn

Ved de fleste avdelinger av Vest-Agder-museet vil vi ha et aktivitetstilbud for barn knyttet til andre verdenskrig, blant annet kopier av leker og leketøy man lekte med under krigen.

Undervisningsopplegg

Mandal museum: «Glimt fra krigen i Mandal»
Mandal museum utvikler et skoleopplegg for elever på 9. trinn. Opplegget vil tilbys i perioden 4. – 8. mai, men det kan også bestilles andre dager i mai om det passer bedre med skolens undervisning. Vi tar også imot klasser på 8. og 10. trinn om det er ønske om det. Opplegget består av en rundtur på Uranienborg, der store deler av tyskernes forsvarsverk fra krigen fortsatt er synlig og delvis tilgjengelig. Deretter fortsetter vi til Andorsengården for ei omvisning i fotoutstillingen «En romantiker i krig» (fargebilder tatt i Mandal i perioden 1941-1942). Opplegget vil ta ca. 75 minutter.

Kristiansand kanonmuseum, Møvig: «Arbeidere, fanger, soldater – Møvig i krigsårene»
Gjennom dette undervisningsopplegget ønsker vi at elevene skal reflektere over angrepet på Norge og hvordan det rammet Kristiansand, hvordan byen, og særlig Møvig, ble påvirket i tida Norge var et okkupert land. Vi vil formidle hvordan byggingen av Batterie Vara foregikk, både med lokal og utenlandsk arbeidskraft, og hvordan livet var for stasjonerte soldater på fortet. Elevene aktiviseres gjennom refleksjon og spørsmål underveis i omvisningen, og ikke minst gjennom en tankevekkende og lærerik mørkevandring gjennom en av anleggets kanonbunkere. Der skal oppgaver finnes og besvares, uten annet lys enn fra elevenes lommelykt. Opplegget tilbys gjennom den kulturelle skolesekken i Vest-Agder og er tilpasset 9. og 10. trinn.

Kristiansand museum, Kongsgård: Krigen i Kristiansand
Museet ønsker å vise fram hjemmefrontshytta «Fredløs» som motstandsmenn brukte som gjemmested under krigen. Hytta ble reist ved Jentetjønn i Byskauen i 1942 og er seinere rekonstruert på museet. I tillegg til å formidle historier rundt hjemmefrontshytta, viser vi også et privathjem slik det kunne se ut i krigens dager. Grupper av totalt 25 elever blir delt i mindre grupper. Hver gruppe vil bli vist og fortalt historien om hytta, og de vil selv gå en rundgang i museet med kart og løypeposter som gir mer informasjon om krigen. Periode: 9. april til 8. mai 2015. Målgruppe: ungdomsskoleelever i Kristiansand.

Les mer om markeringene her.