Bjørn Furuborgs samlinger er deponert til Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet og Kristiansand kommune har i dag inngått avtale om deponering av gjenstander fra Bjørn Furuborgs samling. Samlingen er unik – og med solid lokal forankring.

Av Endre Wrånes

Bjørn Furuborg fra Kristiansand antas å ha en av Norges største private samlinger av ulike typer antikviteter.  Etter råd fra Vest-Agder-museet kjøpte Kristiansand kommune utvalgte deler av samlingen i mars 2015. Viktige historiske gjenstander ble dermed sikret i offentlig eie.

Furuborg Foto John Olsen

Bjørn Furuborg og Kristiansands ordfører, Arvid Grundekjøn, signerer avtalen, som sikrer unike militærhistoriske gjenstander i offentlig eie. Foto: John Olsen.

Gjenstandene blir nå deponert hos Vest-Agder-museet som skal ha faglig ansvar for formidling og forvaltning av dem.

Furuborgs samling er særlig interessant ut fra sitt lokale opphav. En stor del har vært eiet og i bruk av personer med tilknytning til Agder og Kristiansand. Dette er viktig i en museal sammenheng, når historien bak gjenstandene og de historiske epokene de representerer skal fortelles.

Samlingen omfatter blant annet 78 komplette uniformer fra perioden 1890- 1990, to fangejakker fra Grini- og Tysklandsfanger under andre verdenskrig, en samling flagg, skipssekker og værvarslingstavle med krigshistorie, et tysk krigsspill for «Festung Kristiansand» i 1944, utvalgte historiske våpen og en betydelig samling dokumenter og fotografier fra andre verdenskrig og etterkrigstiden.

furuborg5

 Samlingen omfatter 78 komplette uniformer. Foto: Endre Wrånes.

Vest-Agder-museet arbeider med utstilling og formidling av samlingen. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.